Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Consent

De raad van Consent bestaat uit vijf leden die op voordracht van de raad worden benoemd door de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Losser (DOL). 

  • dhr. dr. H.T.M. Ritzen, voorzitter (tot 1 oktober 2024, niet herbenoembaar)
  • mw. drs. L. Bakker – Brusse, vicevoorzitter (tot 25 mei 2027, niet herbenoembaar)
  • mw. mr. I.K.M. Hoffmann (tot 1 april 2026, herbenoembaar)
  • mw. dr. J.I.A. Visscher-Voerman (tot 1 februari 2025, niet herbenoembaar)
  • dhr. drs. D.P.E. van Zijl RA (tot 25 mei 2027, niet herbenoembaar)

Hoofdfunctie en nevenfunctie(s) leden Raad van Toezicht

De heer dr. H.T.M. Ritzen, voorzitter Raad van Toezicht
Hoofdfunctie: Emeritus lector beroepsonderwijs Saxion, zelfstandig onderzoeker en partner R&I advies.
Nevenfuncties:
– Lid kwaliteitscommissie Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’
– Bestuurder Stichting Administratie Academy (belast met onderzoek en kwaliteit)

Mevrouw drs. L. Bakker- Brusse, vicevoorzitter Raad van Toezicht

Mevrouw mr. I.K.M. Hoffmann, lid Raad van Toezicht
Hoofdfunctie: Advocaat en partner Damsté advocatennotarissen.
Nevenfuncties:
– Voorzitter van de Kennispark Ondernemers
– Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Gebiedsorganisatie Kennispark
– Voorzitter van Stichting Duurzame Samenwerking Bedrijventerreinen Enschede.

Mevrouw dr. J.I.A. Visscher-Voerman, lid Raad van Toezicht
Hoofdfunctie: Lector Innovatief en Effectief Onderwijs, Saxion Hogeschool
Nevenfunctie: Lid en vice-voorzitter Raad van Toezicht Concordia.

De heer drs. D.P.E. van Zijl RA, lid Raad van Toezicht
Hoofdfunctie: Directeur Finance bij Universiteit Twente
Nevenfuncties:
– Lid Raad van Commissarissen van Woningstichting Domijn te Enschede tot en met 31 december 2022
– Lid Raad van Commissarissen van De Twentse Schouwburg NV
– Lid Raad van Commissarissen van Stichting Reggewoon te Nijverdal met ingang van 1 januari 2023

Beloningsbeleid van de Raad van Toezicht
De vergoeding van de Raad is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.