Strategisch beleidsplan

Consent is een organisatie voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Bij Consent draait alles om inspirerend leren en groeien. De organisatie bestaat uit 31 diverse scholen voor (speciaal) basisonderwijs, elk met een eigen karakter en een uitgebreid aanbod aan onderwijsmethoden, zoals Montessori, Dalton, Freinet en Jenaplanonderwijs. Maar dat is nog niet alles – Stichting Consent heeft ook een Alles-in-een School, een 52-wekenschool met flexibele onderwijstijden en zelfs een internationale school.

Bij Consent staan meer dan 6500 leerlingen centraal, want zij zijn de bouwstenen van een stralende toekomst. De organisatie bestaat uit ongeveer 750 toegewijde medewerkers die zich inzetten voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Ontwikkeling

De reis van Consent begon in 2001, met een duidelijke focus op samenhorigheid en profilering. Door de jaren heen heeft de organisatie haar inspanningen gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit, leiderschap in het onderwijs, de ontwikkeling van het personeel en het versterken van essentiële vaardigheden zoals taal en rekenen. Het resultaat? Een cultuur waarin het behalen van meetbare doelen vanzelfsprekend is geworden, in lijn met een heldere visie.

In 2022 heeft Consent haar nieuwe Strategisch Perspectief gelanceerd, dat de missie, belofte en ambitie voor de komende tien jaar definieert. Dit visionaire plan is niet van bovenaf opgelegd, maar ontstaan uit samenwerking met de belangrijkste stakeholders: leerlingen, ouders, leerkrachten, directeuren, het bestuursbureau, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT). Hun inzichten en ideeën hebben geleid tot de inspirerende missie, belofte en ambitie van Consent.

Collectieve ambitie

De missie van Consent bouwt voort op het idee van “organiseer je eigen geluk” en  behelst voor de komende tien jaar het volgende:

“Leren je eigen geluk te organiseren en daarmee een bijdrage te leveren aan het geluk van een ander”.

Om deze ambitieuze missie te realiseren, werkt de organisatie aan drie focuslijnen: basiskwaliteit, brede talentontwikkeling en samenredzaam. Bij Consent wordt ernaar gestreefd om elkaar te zien en iedere medewerker en leerling de kans te bieden om te groeien en te worden wie ze willen zijn. De ‘merkbelofte’ van Consent luidt:

“Oog voor wie jij bent, basis voor jouw talent.” 

Dit is de belofte die het hart van de organisatie vult en die met passie wordt nagekomen.

In een wereld die steeds sneller verandert, streeft Consent naar wendbaarheid, terwijl trouw wordt gebleven aan de missie. Elke school binnen Consent volgt haar eigen unieke pad en doelen, allemaal in lijn met de gezamenlijke missie en focuslijnen. Ze zijn ambitieus, vastberaden en klaar om samen deze reis te maken.

Welkom bij Consent, voor geluk en talent.