Steunpunt Onderwijs en Kwaliteit

Steunpunt Onderwijs en Kwaliteit

Het ‘Steunpunt Onderwijs en Kwaliteit’ biedt brede ondersteuning op het gebied van kwaliteit en (passend) onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau.

De taken van het ondersteuningsteam zijn verdeeld over twee aandachtsgebieden:

 • Passend en inclusief onderwijs (Steunpunt)
 • Onderwijs en kwaliteit

Deze aandachtsgebieden zijn nauw met elkaar verbonden en hebben wederzijdse invloed op elkaar en kunnen dan ook niet los van elkaar worden gezien.
Het ondersteuningsteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor beide aandachtsgebieden. Signalen vanuit beide gebieden worden doorgegeven en besproken, zodat er intern gekeken kan worden welk team en op welk niveau ingezet moet worden. De manager/coördinator heeft hierin een coördinerende rol.

Passend onderwijs:
Het steunpunt heeft een ondersteunende en faciliterende rol bij het realiseren van passend onderwijs. Het team werkt vanuit de visie van het handelingsgericht werken en ondersteunt de scholen in het realiseren van passend onderwijs om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Het team van het steunpunt bestaat uit:

 • Orthopedagogen
 • Onderwijscoaches
 • Trajectbegeleider
 • Administratie
 • PDM
 • Onderwijsondersteuners
 • Coördinator/manager

Voor een uitgebreide beschrijving van het steunpunt zie het menu ‘Werkwijze’.

Onderwijs en kwaliteit:
Het team onderwijs en kwaliteit wordt met name ingezet voor kortdurende ondersteuning. Het gaat hierbij om ondersteuning op schoolniveau van de directie en intern begeleider.

Vanuit de visitatie, het schoolontwikkelgesprek of op basis van data kan er een beroep worden gedaan op het team. Ook op vraag van de school kan het team worden ingezet. De aanvraag wordt vervolgens besproken om te bepalen wat passende interventies zijn en wie van de leden dit gaat oppakken.

Het team onderwijs en kwaliteit bestaat uit:

 • Kwaliteitsmedewerkers
 • IB ondersteuning
 • Coördinator/manager