ouderbijdrage

Wat is de ouderbijdrage?
De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. 

Ouderbijdrage voor schoolreisje of sportdag
Een basisschool of middelbare school in het regulier of speciaal onderwijs kan extra activiteiten buiten de gewone lessen om organiseren. Hiervoor mag de school een bijdrage van de ouders vragen.

Voorbeelden van extra activiteiten voor leerlingen zijn:

 • een schoolreis;
 • een kerstetentje; 
 • een bezoek aan een museum; 
 • een sportdag; 
 • hulp bij huiswerk of oefenen bij examens; 
 • lessen in een extra vreemde taal zoals Spaans; 
 • programma’s voor tweetalig onderwijs;  
 • extra lessen dans, cultuur, muziek, sport, taal of techniek. 

In de schoolgids moet bij de informatie over de vrijwillige ouderbijdrage altijd staan: 

 • hoe hoog de ouderbijdrage is; 
 • voor welke extra activiteiten het geld wordt gebruikt; 
 • dat de ouderbijdrage voor extra activiteiten altijd vrijwillig is; 
 • dat leerlingen altijd mogen meedoen met alle extra activiteiten die de school organiseert. Ook als hun ouders niet betalen.  
 • De medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. En aan welke activiteiten het geld wordt besteed.  

Alle leerlingen moeten kunnen meedoen
Bij alle extra activiteiten die een school organiseert moeten alle leerlingen kunnen meedoen. Ook als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage betalen. Scholen mogen een leerling geen vervangende activiteit aanbieden.