College van Bestuur

College van Bestuur

Marcel Poppink en Renate Klokman vormen samen het College van Bestuur (CvB) van Consent. Het CvB heeft verschillende verantwoordelijkheden, waaronder de waarborging van de kwaliteit van het onderwijs en toezicht op de prestaties van de organisatie. Daarnaast is het CvB verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van strategisch beleid en financieel beheer inclusief budgettering en planning. Ook is het CvB betrokken bij personeelsbeleid zoals benoemingen van schoolleiders en andere sleutelfiguren. Tot slot onderhoudt het CvB contacten met externe belanghebbenden, zoals ouders, lokale overheden en andere onderwijsinstellingen.

Onze visie op onderwijs draait om het ontwikkelen van geluk en het ontplooien van talent. Wij zijn ervan overtuigd dat kansen niet alleen gecreëerd moeten worden, maar ook benut en verzilverd. Daarbij richten we ons vooral op kinderen, de bouwstenen van de toekomst. Elk mens is uniek, de moeite waard en bezit talenten. In de wetenschap dat talent niet altijd vanzelfsprekend wordt benut, streven wij ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen zichzelf mag zijn, waar talenten van kinderen en collega’s gezien worden en waarin zij de ruimte krijgen om deze te ontwikkelen.

Bij Consent geloven wij in het potentieel van elk individu en met die overtuiging zetten we elke dag stappen zodat alle kinderen en collega’s de kans krijgen het maximale uit zichzelf te halen.

 

Marcel Poppink en Renate Klokman vormen samen het College van Bestuur (CvB) van Consent. Het CvB heeft verschillende verantwoordelijkheden, waaronder de waarborging van de kwaliteit van het onderwijs en toezicht op de prestaties van de organisatie. Daarnaast is het CvB verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van strategisch beleid en financieel beheer inclusief budgettering en planning. Ook is het CvB betrokken bij personeelsbeleid zoals benoemingen van schoolleiders en andere sleutelfiguren. Tot slot onderhoudt het CvB contacten met externe belanghebbenden, zoals ouders, lokale overheden en andere onderwijsinstellingen.

Onze visie op onderwijs draait om het ontwikkelen van geluk en het ontplooien van talent. Wij zijn ervan overtuigd dat kansen niet alleen gecreëerd moeten worden, maar ook benut en verzilverd. Daarbij richten we ons vooral op kinderen, de bouwstenen van de toekomst. Elk mens is uniek, de moeite waard en bezit talenten. In de wetenschap dat talent niet altijd vanzelfsprekend wordt benut, streven wij ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen zichzelf mag zijn, waar talenten van kinderen en collega’s gezien worden en waarin zij de ruimte krijgen om deze te ontwikkelen.

Bij Consent geloven wij in het potentieel van elk individu en met die overtuiging zetten we elke dag stappen zodat alle kinderen en collega’s de kans krijgen het maximale uit zichzelf te halen.