Managementstatuut

Het Managementstatuut van Consent is een officieel document dat de structuur en werking van onze stichting definieert. Het biedt duidelijke richtlijnen voor het management, de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en de wijze waarop beslissingen worden genomen. Dit statuut waarborgt dat onze organisatie op een professionele en ethische wijze wordt beheerd en dat we onze missie en doelstellingen op een effectieve manier kunnen realiseren. 

Klik hier om het managementstatuut te openen