Het team en de zeer betrokken ouders die deze site hebben vormgegeven presenteren vol trots de nieuwe website van De Bothoven: www.freinetschool.nl

De website is gemaakt in wordpress met een extra ontwerp-laag (DIVI) er overheen.  De Bothoven heeft bij het ontwerp een aantal ouders betrokken die ervaring hebben met vormgeving, webontwerp, tekstschrijven en fotografie. Zij hebben uitgebreid gebruik gemaakt van de ontwerpvrijheid welke het stramien biedt en hebben onvermoede elementen toegevoegd.

Als Consent zijn we momenteel druk bezig met het overzetten van scholensites naar DIVI. Elke school weet weer een eigen twist te geven aan het basisontwerp waardoor ook hier de veelkleurigheid van Consentscholen naar voren komt!

Een overzicht van scholen die tot nu toe zijn overgestapt op een DIVI website:

en natuurlijk onze eigen site https://www.consentscholen.nl