Openbare Dalton basisschool Europa - Enschede

Dhr. Erik Wassens - directeur

De school
Midden in een parkachtige omgeving, aan de rand van de wijken Boswinkel, Ruwenbos en Eikendaal, ligt aan de Belgiëlaan het nieuwe gebouw van odbs Europa. Rondom de school zijn diverse sport- en spelvoorzieningen zoals een basketbalveld, een tennisbaan, een complete speeltuin en een groot voetbalveld. Al deze voorzieningen kunnen door onze kinderen volop gebruikt worden. Daarnaast beschikken de kleuters nog over een eigen kleuterplein. De gemiddelde groepsgrootte bestaat uit ongeveer 20 kinderen. Het gehele team bestaat uit 15 leerkrachten.

Openbaar

Odbs Europa is een openbare school. Dit houdt in dat alle kinderen, ongeacht hun geloof of levensovertuiging welkom zijn. Respect voor verschillen tussen kinderen, verdraagzaamheid en het leren met elkaar om te gaan, staan hoog in ons vaandel.

De vier elementen van openbaar onderwijs

  • Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst, huidskleur of levensbeschouwing;
  • Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing;
  • Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maat­schappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden;
  • Het bevoegd gezag, de stichting Consent, bewaakt de grondslag van het openbaar onderwijs.

Onderwijs
Het onderwijs op Odbs Europa kenmerkt zich door binnen een veilige, gestructureerde omgeving op een kindvriendelijke manier met onze kinderen om te gaan. We werken vanuit de Daltonvisie, waarbij o.a. belangrijk is dat kinderen zelfstandig leren werken, zelfverantwoordelijkheid aanleren en leren samenwerken met andere kinderen. In de klassen is er dus grote aandacht voor zelfstandig werken, met andere kinderen overleggen over de uitvoering van de taak en waarbij de groepsleerkracht tijd heeft extra instructie te geven aan kleine groepjes aan de instructietafel.

Lestijden Odbs Europa

Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 18-19

Kerstvakantie

zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019

Voorjaarsvakantie
zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-02-2019

Meivakantie
zaterdag 20-04-2019 t/m zondag 05-05-2019

Hemelvaart
donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019

Pinksteren
zaterdag 08-06-2019 t/m maandag 10-06-2019

Zomervakantie
zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 25-08-2019

Contactinformatie

ODBS Europa
Belgiëlaan 75
7543 ZJ  ENSCHEDE

T 053-4763169
F 053-4763160

directie@odbseuropa.nl
www.odbseuropa.nl