Wat is de ouderbijdrage?

Basisscholen en middelbare scholen kunnen aan ouders een ouderbijdrage vragen voor bepaalde activiteiten buiten het gewone lesprogramma, Zoals schoolzwemmen of excursies. De ouderbijdrage is vrijwillig.

Hoogte ouderbijdrage
De school bepaalt de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad. De hoogte van de ouderbijdrage verschilt dus per school. Sommige scholen vragen één bedrag per jaar. Andere scholen vragen per activiteit geld aan de ouders. 

Ouderbijdrage niet betaald
De school mag uw kind niet weigeren deel te nemen aan de gewone lessen als u de ouderbijdrage niet (helemaal) betaalt. Wel kan de school besluiten uw kind niet te laten deelnemen aan activiteiten waarvoor u niet heeft betaald. De school moet dan tijdens die activiteiten voor vervangend onderwijs zorgen.

Korting of kwijtschelding ouderbijdrage
De meeste scholen hebben een kortingsregeling of een kwijtscheldingsregeling als u de ouderbijdrage niet kunt betalen. Op veel scholen kunt u in termijnen betalen. De school kan u hierover meer informatie geven.