Informatie voor ouders

Als ouder of verzorger wilt u een goede school voor uw kind. Maar u wilt ook weten wat er op school gebeurt.

Wie informatie zoekt over scholen in de omgeving kan schoolgidsen opvragen en op de websites kijken. Daarin staat alles wat u moet weten om bijvoorbeeld een goede keus te kunnen maken. Ook de website van de Onderwijsinspectie biedt per school informatie over de kwaliteit van het onderwijs, de sfeer en de sterke en zwakke punten.