Blik op de toekomst

Wij willen onze leerlingen een stevige basis geven, zodat ze in een onzekere toekomst hun plek kunnen vinden. Dus moet ons onderwijs het verschil maken. Daarin waren we al ver, door onze lees- en rekenverbeterplannen en de differentiatiemodellen. Nu gaan we verder. Zoals het in de nieuwe missie staat: we willen kinderen leren leren, leren communiceren en leren hun eigen geluk te organiseren. Daar horen kernwaarden bij: Verbindend, Betekenisvol, Aantrekkelijk en Excellent.

Deze kernwaarden komen voort uit het nieuwe ‘strategisch perspectief 2012-2022’ dat met de inbreng van vele betrokken partijen, zoals onze leerlingen en hun ouders, onze medewerkers, de Raad van Toezicht en onze strategische partners is ontwikkeld. Deze kernwaarden vormen het vertrekpunt voor een aantal in  het oog springende ‘Vanplannen’, waarvan onze leerlingen nu en in de toekomst de vruchten plukken.