Internationaal onderwijs

Kenmerken internationale school 

Een internationale school geeft Engelstalig onderwijs aan kinderen van wie de ouders hier gedurende een korte of langere periode een studie volgen of tijdelijk werkzaam zijn in een in de regio gevestigde internationale onderneming. 

Het Engelstalig onderwijs is ook verweven in het onderwijs aan de Nederlandstalige leerlingen; ook zij ontvangen vanaf groep 1 tot en met groep 8 Nederlands en Engelstalig onderwijs.

 

Internationale scholen