Flexibele onderwijstijden

Pilot flexibele onderwijstijden
De pilot flexibele onderwijstijden, waaraan twaalf basisscholen in Nederland meedoen loopt in 2015 af. Er wordt gewerkt aan een eindmonitoring van de ervaringen en resultaten van de afgelopen jaren. Velen organisaties zijn bij deze pilot betrokken geweest: OCW, inspectie van het onderwijs, leerplicht, vakbonden, vertegenwoordigende (onderwijs)organisaties. De 12 scholen mogen hun flexibele tijden voorlopig handhaven, tot er een besluit is genomen naar aanleiding van de eindmonitoring.

Lesuren tijdens de vakanties worden hierin meegeteld als onderwijstijd en het maximum van zeven vierdaagse schoolweken wordt losgelaten.

Dit betekent:

  • dat de vrije dagen ook gekoppeld mogen worden aan vakanties,
  • dat alle leerlingen iedere dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan,
  • dat ouders een keuze kunnen maken uit verschillende pakketten,
  • dat het niet mogelijk is om tijdens de CITO toets-weken compensatiedagen op te nemen,
  • langdurig verlof (5 dagen of langer) moet minimaal 3 maanden van te voren worden aangegeven.

Flexibele onderwijstijd scholen