Onderwijs

Daltonscholen

ODBS Dr. M.L. Kingschool
ODBS Dr. M.L. Kingschool
Clematisstraat 39
7591 XJ DENEKAMP,
ODBS Europa
ODBS Europa
Belgiëlaan 75
7543 ZJ ENSCHEDE,
ODBS Het Kompas
ODBS Het Kompas
Prins Hendrikstraat 1
7586 BG OVERDINKEL,
ODBS Het Stroink
ODBS Het Stroink
Het Stroink 66
7542GT ENSCHEDE,
ODBS Lonneker
ODBS Lonneker
Dorpsstraat 104
7524 CK LONNEKER,

Consent nieuws

6 September 2017

Stichting Consent in 2016

Stichting Consent brengt elk jaar een jaarverslag uit. Daarin laten wij zien wat er in het...

Lees meer
20 / 06 / 17 | Diplomatenpost nr 40 is uit
20 / 03 / 17 | Diplomatenpost nr 39 is uit
19 / 12 / 16 | Diplomatenpost nr 38 is uit

Dalton-onderwijs

Het Dalton-onderwijs berust op drie principes:

  1. Bevorder de vrijheid
  2. Bevorder de onderlinge samenwerking
  3. Bevorder de zelfwerkzaamheid / zelfstandigheid

 

Doel

Door kinderen zelf verantwoordelijk te maken voor het leren, hen de vrijheid te geven dat zelf te organiseren en door hen te laten samenwerken bereid je hen voor op het leven in een democratie. Iedere Daltonschool is verschillend, omdat elke school de drie uitgangspunten uitwerkt op een manier die in haar situatie past.

De 3 uitgangspunten van Daltononderwijs

1. Vrijheid:
Om het werk in een eigen volgorde aan te pakken,
Om al dan niet met andere leerlingen samen te werken,
Om zelf te beslissen welke bronnen en middelen gebruikt gaan worden,
En deels ook om zelf de tijd in te delen.
“Een vrijheid in gebondenheid” (de grenzen hiervan worden bepaald door de vrijheid van andere mensen)

2. Samenwerking:
Naar keuze werkt men met elkaar aan een taak, waarbij de individuele prestatie echter wel zichtbaar moet blijven. Belangrijk is dat leerlingen elkaar assisteren. Zo ontstaat al heel vroeg bij de leerlingen het gevoel dat je elkaar nodig hebt om verder te komen. Samenwerking is meer dan wederzijdse hulp, het is een pedagogisch doel.

3. Zelfwerkzaamheid:
Een Daltonschool vindt het zelfstandig worden van kinderen essentieel. De leerkrachten willen kinderen helpen op weg naar zelfstandigheid. Daarvoor willen ze hen ook de nodige vrijheid geven.

Visie op kind en opvoeding

Het opvoedingsproces op een Daltonschool is gebaseerd op onderling vertrouwen en het omgaan met elkaar in gelijkwaardigheid. Leerkrachten en leerlingen overleggen over de regels. Deze regels worden dan met wederzijds begrip vastgesteld. De leerkrachten proberen door hun manier van handelen de kinderen het vertrouwen te geven dat iedereen in de groep gelijke plichten en rechten heeft.

Daarnaast sluit de Daltonschool door het werken met taken zoveel mogelijk aan bij de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Alle kinderen krijgen echter wel dezelfde kerndoelen aangeboden. Daltononderwijs gaat uit van de belevingswereld van het kind. De kinderen leren vanuit emotionele betrokkenheid de samenhang der dingen te ontdekken.

Het belangrijkste standpunt is, dat het kind een actief wezen is en dat het moet leren door te doen, niet door stil te zitten en passief te luisteren.

Daltonscholen

ODBS Dr. M.L. Kingschool
ODBS Dr. M.L. Kingschool
Clematisstraat 39
7591 XJ DENEKAMP,
ODBS Europa
ODBS Europa
Belgiëlaan 75
7543 ZJ ENSCHEDE,
ODBS Het Kompas
ODBS Het Kompas
Prins Hendrikstraat 1
7586 BG OVERDINKEL,
ODBS Het Stroink
ODBS Het Stroink
Het Stroink 66
7542GT ENSCHEDE,
ODBS Lonneker
ODBS Lonneker
Dorpsstraat 104
7524 CK LONNEKER,