Onderwijs op Consentscholen

Binnen Consent hebben de scholen veel vrijheid. Zij ontwikkelen binnen bestuurlijk gestelde kaders hun eigen beleid. Het zijn de leerkrachten en directeuren die samen met de ouders trachten van hun school een school te maken waar iedereen graag komt. Scholen, die zelfstandig opereren, hun beleid uitzetten en ook rechtsreeks met u als ouders communiceren. 

Het bestuur van Consent stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs en zorgt, waar nodig, voor ondersteuning. Voor u een prettige gedachte, dat er de zekerheid is van een grote betrouwbare organisatie die toeziet op de kwaliteit van het onderwijs en daarnaast het eigen karakter van de school, dat ze ook zelf uitdraagt.