22 april 2021Consent

Wij zijn op zoek naar een: Lid College van Bestuur (fulltime)

Consent is op zoek naar een kandidaat die vanuit zijn visie op onderwijs, in lijn met de visie van Consent en de signalen uit de omgeving de dialoog aangaat met het schoolmanagement over onderwijskwaliteit en onderwijsinnovatie. Vanuit uw implementatiekracht weet u in dit gesprek het Strategisch Perspectief te operationaliseren naar het schoolniveau. U fungeert als vertaler, aanjager, sparringpartner en klankbord. U heeft een goed gevoel voor teamontwikkeling en zoekt en vindt kwaliteit in mensen, i.c. leerkrachten en schoolleiders. Zij maken het verschil.  

Lees de uitgebreide profielschets op
https://werkenbij.consent.nl/vacaturebeschrijving/lid-college-van-bestuur.
Hier vind u meer informatie en kunt u ook direct solliciteren.

Uw motivatie en uitgebreid curriculum vitae kunt u uiterlijk 20 mei 2021 richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.