16 March 2020Consent

Vanaf maandag 16 maart gaan alle scholen dicht, vooralsnog tot 6 april

Gisteren (15 maart) heeft minister Slob i.v.m. het coronavirus aanvullende maatregelen voor Nederland bekend gemaakt. Hierbij informeren wij u, ouders/verzorgers, over de gevolgen van die maatregelen voor het onderwijs op dit moment.

Vanaf maandag 16 maart gaan alle scholen dicht, vooralsnog tot 6 april a.s.. Kinderen waarvan de ouders vitale beroepen uitoefenen, kunnen als noodmaatregel nog wel naar school voor opvang.

Scholen zijn op dit moment druk bezig om het onderwijs op afstand (thuisonderwijs) te organiseren. Hierover krijgt u van de scholen zo snel mogelijk meer informatie.

We doen wat we kunnen in deze buitengewone situatie. We beseffen dat deze maatregel veel impact heeft en rekenen op ieders begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Marcel Poppink   
Alfons Timmerhuis
CvB Stichting Consent