10 December 2018Europa

Pilot Schooltaalwoorden odbs Europa

Odbs Europa is één van de 10 basisscholen in Nederland die deelneemt aan de pilot SCHOOLTAALWOORDEN. We zijn natuurlijk hartstikke blij en trots dat we hieraan deel mogen nemen. De komende periode zullen we het nieuw ontwikkelde materiaal gaan inzetten in groep 4-5.

Hieronder vindt u nadere informatie over het begrip schooltaalwoorden:

Schooltaalwoorden zijn woorden die specifiek in onderwijsleersituaties worden gebruikt. Daarbij gaat het zowel om vakbegrippen (vaktaalwoorden) als condensatie of erosie, maar ook om meer algemene abstracte begrippen als functie, gevolg of afleiden, en om ingewikkelde voegwoorden als tenzij of desondanks. Leerlingen hebben deze woorden nodig om in een schoolse context nieuwe informatie te kunnen verwerven en verwerken, maar ook om taal in een wat formelere context (buiten school) te begrijpen.

Schooltaal betreft veelal schriftelijke taal, taalgebruik dat in teksten wordt aangetroffen. Maar ook de taal die door leraren tijdens de lessen wordt gesproken bevat vaak schooltaalwoorden. Leerlingen moeten de betekenis van deze 'schooltaalwoorden' uit soms moeilijke teksten en uit de uitleg van de leraar afleiden. Dat is met name voor leerlingen die het Nederlands nog aan het verwerven zijn, dus ook voor leerlingen die dialect spreken, heel moeilijk.

(Bron: SLO)