22 January 2019La Res

Minder last van griepgolf: miniteams voor de klas op La Res

Vanwege het tekort aan invallers ziet het onderwijs de griepgolf met angst en beven tegemoet. Dat geldt niet voor scholen die de omslag maakten naar innovatief lesgeven. „Wij zijn minder kwetsbaar”, zeggen voorbeeldscholen De Huve in Almelo en La Res in Enschede. Ze leggen uit hoe het werkt.

La Res

Basisschool La Res is op de eerste oog een school als alle andere. Tot iets opvalt. Hé, bijna alle deuren tussen de lokalen staan open. Juf Sharda Soerdjpal loopt net binnendoor van groep 5 naar groep 6.

Haar collega kijkt niet op of om. Zelfs de leerlingen werken door, alsof ze niet anders gewend zijn. Ja, dat laatste is ook zo, zegt directeur Renate Klokman. „Het traditionele schoolgebouw gaat uit van het meest voorkomende onderwijsconcept. Dat bestaat uit één leerkracht per klas. Maar ons systeem zit heel anders in elkaar. We werken met miniteams.’’

Het innovatieve aan La Res is er geen klassen zijn maar units. Elke unit bestaat uit twee groepen, in het geval van juf Sharda Soerdjpal is dat de combinatie van groep 5 en 6. Afhankelijk van de dag in de week bestaat de bezetting per unit uit twee leerkrachten, een leerkracht en een ondersteuner (pedagogisch medewerker of onderwijsassistent) of zelfs uit twee meesters of juffen en een ondersteuner.

Stilte

Daarmee is ook het openstaan van de tussendeur verklaard. „Tijdens de instructie voor taal, lezen of rekenen is de deur dicht. Dan werken we in één groep in opperste concentratie en stilte. Daarna vormen beide lokalen als het ware weer een grote ruimte”, vertelt Klokman.

Om het concept inzichtelijk te maken, lopen we naar Sharda. Ze vertelt dat ze eigenlijk kleuterjuf is, maar haar collega in groep 5/6 viel vijf weken terug uit en komt ook deze en volgende week nog niet terug. „We hadden een invaller voor groep 5/6, maar dat werkte niet optimaal. Dus is mij gevraagd om tijdelijk deze groep over te nemen.”

„Op een traditionele school zou dat ingrijpend zijn, maar hier is de leerkracht geen solist. Wij zijn gewend aan samenwerken. Dat doen we altijd al.” Toch moest Sharda even nadenken voor ze op het verzoek inging. Ze ging akkoord, vooral omdat ze ervaring heeft met groep 5/6. „Het lesprogramma bereiden we samen voor, uitgaande van het principe dat twee meer weten dan één. Dat verhoogt de kwaliteit van de les. Ook is de werkdruk lager. Personeel staat er namelijk nooit alleen voor.”

Klokman: „Bij ons worden bij ziekte zelden kinderen over meerdere andere groepen verdeeld. De andere leerkracht of ondersteuner binnen de unit neemt het werk over. Waarbij een ondersteuner trouwens nooit alleen voor de klas staat. Desnoods hevelen we een juf of meester over van een unit waar die dag drie mensen aanwezig zijn.”

De directeur benadrukt dat het invallerstekort ruim vijf jaar terug niet de reden was voor invoering van het nieuwe onderwijsconcept. De belangrijkste aanleiding was dit: La Res werd flexibele onderwijstijdenschool. Er wordt 42 weken lesgegeven in plaats van de gebruikelijke 40. Kinderen kunnen vrij nemen, buiten de reguliere vakanties om.

Dit is een gedeelte van een artikel van Josien Kodde/Tubantia. Het complete artikel is te vinden op: https://www.tubantia.nl/enschede/minder-last-van-griepgolf-elk-half-uur-een-ander-voor-de-klas~a227c553/