22 June 2020Consent

Jaarverslag 2019 online

Het Consent Jaarverslag 2019 staat online.

Het is ook te vinden op Consent > Jaarverslag.

Elk jaar maken we van ons reguliere jaarverslag ook een publieksversie, waarin we kort en bondig verslag doen van de belangrijkste zaken die we hebben gedaan en gepresteerd. Als u na het lezen van het jaarverslag interesse heeft in nadere details en financiële zaken, dan verwijs ik u graag naar de reguliere versie. Deze kunt u vinden onder ANBI.