6 September 2017

Stichting Consent in 2016

Stichting Consent brengt elk jaar een jaarverslag uit. Daarin laten wij zien wat er in het  afgelopen jaar is gebeurd. Ook verantwoorden we daarin onze activiteiten en uit gaven. Zo’n jaarverslag moet aan allerlei wettelijke voorschriften voldoen en is daardoor nogal omvangrijk en niet altijd makkelijk leesbaar. Daarom brengen we elk jaar ook een publieks­versie uit. U leest momenteel de publieksversie van het jaarverslag 2016. Hierin presenteren we u kort en overzichtelijk de belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar.

Vanaf januari 2012 hebben wij ons Strategisch Perspectief 2022 uitgebracht. Daarin staat onze missie: we willen kinderen leren leren, leren communiceren en leren hun eigen geluk te organiseren. Zo willen we onze leerlingen goed voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt; wij willen een organisatie zijn die excellent, aantrekkelijk, verbindend en betekenisvol is. 

Ook in het afgelopen jaar is rond het Strategisch Perspectief 2022 weer veel gebeurd en tot stand gebracht. Als organisatie legden we daarbij de nadruk op vijf thema’s; meer hierover leest u in het hoofdstuk Strategisch perspectief in 2016. Daarbij is het zo dat elke school hier op eigen wijze vorm aan geeft,. Dit is gebleken uit een tussenbalans die we hebben opgemaakt omdat we nu halverwege ons Strategisch Perspectief 2022 zijn. 

Onderwijs dient een breed maatschappelijk belang. Daarom hebben we bij Consent ook aandacht voor zaken als duurzaamheid, wetenschap & technologie, kunst & cultuur, beweging, muziek en humanistisch vormingsonderwijs. 

Onze leerkrachten zijn de sleutel tot goed onderwijs. Daarom wil Consent een goed werkgever zijn. In 2016 is het gelukt om 27 medewerkers een vaste aanstelling te geven. Wel is het stijgende ziekteverzuim een punt van zorg. Mede hierom is eind 2016 een project duurzame inzetbaarheid gestart om inzicht te krijgen in factoren zoals gezond­ heid, veiligheid en psychosociale arbeidsbelasting. 

Ten opzichte van vorig jaar is het leerlingenaantal van Consent gedaald. Dit past in het landelijke beeld. Positief is dat het marktaandeel in Enschede, Oldenzaal en Dinkelland is gestegen. 

Het resultaat over 2016 is positief. Dit biedt ons een goede buffer voor de tweede fase van ons Strategisch Perspectief. Daarin gaan wij een impuls geven aan een nieuw strategisch personeelsbeleid gericht op de talentherkenning en talentontwikkeling van medewerkers. Dit met het doel om meer maatwerk – en mogelijk andere organisatie­ vormen – te ontwikkelen voor een hogere onderwijskwaliteit, passend bij de talenten en capaciteiten van kinderen.

Consent is financieel gezond, we hebben de zaken onder controle en willen onze ambities waarmaken voor al onze leerlingen en hun ouders. Onze uitdaging is dan ook om de huidige dynamiek binnen de organisatie vast te houden en te waarborgen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we ons daarvoor, net als afgelopen jaar, met veel energie, passie, plezier en persoonlijke aandacht kunnen inzetten.

Enschede, juni 2017

Marcel Poppink - Voorzitter College van Bestuur
Alfons Timmerhuis - Lid College van Bestuur