13 september 2021

SBO Het Pontem is nieuwe naam voor SBO De Tender en SBO De Spinaker

Sinds 1 augustus 2021 bestaan SBO de Spinaker en SBO de Tender niet meer als twee scholen. We zijn vanaf dit schooljaar één met een nieuwe naam. De nieuwe naam luidt: SBO Het Pontem. Het Latijnse woord pontem verwijst naar brug. Een brug gebouwd op pijlers om hindernissen te overbruggen en daarmee doorgang te laten plaatsvinden, sluit mooi aan bij onze onderwijsvisie.

SBO Het Pontem bestaat nog wel uit twee locaties. De locatie aan de Fleringenbrink (voorheen Tender) noemen we SBO Het Pontem. Hier zitten de groepen 1 tot en met 6. De ander locatie is gevestigd aan de Poolmansweg (voorheen Spinaker) noemen we Het Pontem college en biedt plaats aan de groepen 7 en 8 met daarnaast klas 1 van het voortgezet onderwijs. Op deze locatie zijn we gestart met 10-14 onderwijs op praktijkonderwijs/VMBO-b niveau en hebben leerlingen de mogelijkheid om tot en met klas 2 onderwijs te volgen.

Voor een ieder die meer over de school wil weten en wat de mogelijkheden zijn voor het 10-14 concept kunt u contact opnemen met de locaties.
SBO Het Pontem: Fleringenbrink 2. 053 4761584
Het Pontem college: Poolmansweg 245, 053 4318848

Er wordt nog hard gewerkt aan een nieuwe website. Het nieuwe webadres www.sbohetpontem.nl verwijst nu nog daar naar de site van SBO De Spinaker.