“Juf, mogen we ook een mindfulness oefening doen voor de toets volgende week?”

Deze vraag heb ik meerdere malen gehoord nadat kinderen in de klas hun eerste mindfulness-oefening hadden ervaren. Bij navraag vertellen ze bijvoorbeeld zich rustiger te voelen in het hoofd en beter te kunnen nadenken.

Mindfulness  wordt steeds zichtbaarder binnen Consent. Het past bij de missie van Consent  om leerlingen te leren leren en hun eigen geluk te organiseren. Ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. Mijn belangrijkste doel is om alle kinderen de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met mindfulness, zodat zij dit mee kunnen nemen als bagage voor in het dagelijks leven! 

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is het natuurlijke vermogen om bewust aandachtig en optimaal aanwezig te zijn en vriendelijke en nieuwsgierige aandacht te geven. Mindfulness leert kinderen aandacht te hebben bij wat ze doen, denken of voelen op het moment dat het er is, zonder er meteen en automatisch op te reageren.

Cursussen voor leerkrachten

In november 2017 zijn er cursussen mindfulness voor leerkrachten van Consent gestart. Ik ben blij met de belangstelling en de eerste ervaringen, die hieronder staan beschreven. In mijn optiek krijgt mindfulness pas echt een plek op school als de leerkracht het kan overbrengen vanuit eigen affiniteit en ervaring. Om mindfulness duurzaam te integreren in de school gaan leerkrachten er zelf mee aan de slag. Als de leerkrachten oefeningen in de klas gaan doen, mag je verwachten dat spiegelneuronen1  hun werk gaan doen. Om de leerlingen in de groep alle aspecten van mindfulness te leren kan ik  een “Aandacht werkt”- training van 8 lessen komen geven. Hierna heeft de leerkracht voldoende mogelijkheden om zelf verder te gaan met het onderhouden van mindfulness voor zichzelf en de leerlingen. Op www.lynnsinger.nl vind je beknopte informatie over “Aandacht werkt”.

Onderzoek

Niet alleen vanuit eigen ervaring, maar ook uit verschillende onderzoeken blijkt hoe mindfulness past bij de uitdagingen van de 21e eeuw. Het werkt volgens Mentale fitheid 2020 (http://mentalefitheid2020.nl/) op een aantal aspecten die van belang zijn op school:

 • bewuste vriendelijke aandacht (concentratie)
 • emotie en gedrag 
 • het leerproces 
 • empathie
 • autonomie (bewust omgaan met prikkels)

Ervaringen van leerkrachten en leerlingen

Hieronder enkele eerste ervaringen van deelnemers aan de cursus mindfulness voor leerkrachten:

 • Ik ervaar de cursus als een rustmoment in de week, wil de oefeningen nog vaker gaan toepassen, het is goed voor mij.
 • Ik vind het een goede mix van theorie en praktijk.
 • Ik verwacht het toe te kunnen passen in de klas, hier gaan we nog meer mee bezig.
 • Ik kan het met kleine stappen steeds beter toepassen in het dagelijks leven.
 • Bovenal ervaar ik bewustwording.

Tenslotte een paar kinderen aan het woord over “Aandacht werkt” in de klas:

 • Ik heb geleerd dat als ik aardig tegen iedereen doe, dat iedereen ook aardig tegen mij doet.
 • Als ik pijn heb, kan ik gewoon diep in- en uitademen.
 • Ik werd er steeds geconcentreerder van en ook blij.
 • Ik vond mezelf eerst heel wild, maar door de oefeningen voel ik me rustig en ik  doe het ook vaak voor het slapen.

Tussen de meivakantie en de zomervakantie (2018) zal er nog een cursus voor leerkrachten worden aangeboden. Nadere informatie volgt. Voor “Aandacht werkt” in de klas kunt u contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Lynn Singer-Veldink,
mindfulnesstrainer

Voor vragen neem gerust contact op via info@lynnsinger.nl  of tel: of 06 37002599.

[1] Spiegelneuronen zijn neuronen die actief of actiever worden wanneer je waarneemt wat iemand anders doet, op dezelfde plek in de hersenen als bij degene die de actie uitvoert.