Ik kan het nu wel, maar toen niet!

Een verslag in beeld en woord

Een prachtige ervaring, mijn bezoek aan Marit Benes en haar groep 6 op De Linde in Oldenzaal, op 15 november. Ik ben nog niet binnen, of ik maak volledig deel uit van wat daar gebeurt. Kinderen vertellen enthousiast hoe ze werken en hoe ver ze zijn. Marit neemt de tijd om het een en ander toe te lichten en is zich intussen bewust van alles wat zich in (en vlakbij) het lokaal afspeelt. Haar laagdrempeligheid en toegankelijkheid geven de kinderen veel vertrouwen.

Leren

“Ik kan het nu wel, maar toen niet”, lees ik op de Learning Wall. Op dit  bord geven kinderen aan waar ze trots op zijn, wat ze geleerd hebben (en welke strategie of regel daarbij hoort), welk talent ze hebben ingezet. Hiermee reflecteren ze op hun inzet, hun talenten en hun mogelijkheden, een te ontwikkelen competentie die van groot belang is voor hun toekomst en vaak veel te weinig aandacht krijgt. De Learning Wall hangt vol en wat is het leuk om dat allemaal te lezen!

De meeste leerlingen zijn aan het werk met hun tablet. Het ziet er ontspannen uit, en afgezien van het verschil tussen tablets en papier zijn de sfeer en het werkklimaat in de klas als altijd en overal. Veel kinderen zijn goed aan het werk, enkele vertonen gedrag dat af en toe correctie behoeft. Twintigste of eenentwintigste eeuw, de kinderen veranderen niet, maar het onderwijs past zich gelukkig aan bij wat de huidige en de toekomende tijd van ons vragen.

Ook in hun eigen map houden ze bij wat ze geleerd hebben:

Zijn en ontwikkelen

Alle kinderen hebben talenten, en die laat de school groeien. Daarom is het aanbod divers en geven de leerkrachten creatieve denkopdrachten. Daarmee appelleren ze aan wat kinderen in zich hebben en wat zich steeds verder kan ontwikkelen. De school in zijn geheel is erg trots op deze aanpak.

Samenwerken

De school is een plek waar ook burgerschap en sociale integratie een belangrijke plek hebben. Voorbereiding op een maatschappij waarin je samen bent met veel andere mensen en waarin je taken verdeelt en rekening houdt met elkaars rechten en behoeftes is ook een onderdeel van de kerndoelen. Marit brengt dit op een verrassende manier in praktijk in haar klas. Ale kinderen maken deel uit van een ministerie, voor een bepaald deel van het jaar, en na verloop van tijd krijgen de ministeries weer een andere bezetting. De klas kent de volgende ministeries (alle ministeries samen vormen de Ministerraad): 

  • Ministerie van PBS
  • Ministerie van sociale zaken
  • Ministerie van materialen
  • Ministerie van de tablets
  • Ministerie van de schoonmaak

De taken van de ministeries zijn goed omschreven en de uitvoering wordt continu geëvalueerd.

Samenleven

Net als veel andere leerkrachten op Consentscholen werkt Marit met PBS (Positive Behaviour Support). Elke keer als PBS op het rooster staat, presenteren leerlingen een onderdeel ervan. Vandaag laten twee jongens zien hoe je wel en niet goed de klas binnenkomt. Eerst een verkeerd voorbeeld, dan twee goede voorbeelden. Bekijk het filmpje! De reacties van de andere kinderen laten duidelijk de impact zien. 

Genieten

Deze jongens genieten van wat ze doen, en ook ik heb genoten van deze bijzondere inkijk in de 21-eeuwse klas van Marit!

Jonneke Adolfsen
info@jaadvies.nl