“Onze blik op de toekomst” – tweede fase

Sinds 2012 geven we op alle scholen invulling aan onze missie:

  • Leren leren
  • Leren communiceren 
  • Leren je eigen geluk te organiseren

We kiezen met deze missie, vanuit het Strategisch Perspectief,  voor een positieve insteek. We werken aan het geluk van onze leerlingen met PEP en PBS. We investeren in driehoeksgesprekken met leerlingen en ouders en we zetten ICT-middelen in om nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 

En dan hebben we het nog niet over de ontwikkelingen van Talenten Voeden, Meervoudige Intelligentie en andere vormen van talentontwikkeling op onze scholen… 

Voor de invulling van de tweede fase van het Strategisch Perspectief hebben we gebruik gemaakt van de ronde-tafelsessies met leerkrachten, leerlingen, ouders, directeuren en Raad van Toezicht. We hebben vier actielijnen beschreven, waarin we de komende vijf jaar investeren om onze missie waar te maken: 

  1. Strategisch Perspectief herkenbaar en zichtbaar op alle scholen in activiteiten en uitingen;
  2. Een ‘Kompas voor Consent-onderwijs, onderwijs van de toekomst’;
  3. Strategisch personeelsbeleid, kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers als belangrijke bron;
  4. Leiden van ontwikkeling: ‘Sturen door anders vasthouden’

De afgelopen weken heb ik op veel scholen prachtige ontwikkelingen gezien. Van mijn bezoek aan het Kompas bijvoorbeeld lees je het verslag in deze Diplomatenpost. In de komende uitgaven van de Diplomatenpost licht ik de actielijnen verder toe.

Om te kunnen investeren in het talent en het geluk van onze leerlingen moeten we ook investeren in ons eigen talent en geluk. Op 22 november maken we daar een vliegende start mee op onze najaarsconferentie met 150 collega’s. Hier hoor je binnenkort meer van!

Wordt vervolgd!