Idee: Praatprikkels

In het onderwijs stellen we veel vragen aan onze leerlingen. Bijvoorbeeld: Hoeveel is 3 x 147? In welk land ligt Rome? Wanneer was de Tweede Wereldoorlog? Hoe maak je een driedimensionale tekening? Allemaal vragen die een beroep doen op rekenvaardigheid, geheugen, ruimtelijk inzicht. Maar er is een ander soort vragen, zoals Wat is sterker, de wind of de zon? Dit is een vraag waarop geen pasklaar antwoord mogelijk is. Dat maakt het tot een bij uitstek geschikte vraag om met kinderen over te filosoferen. Het is een vraag uit het kaartspel Praatprikkels. Bij de vragen uit dit spel worden kinderen uitgedaagd om te filosoferen en daarvan te genieten. Hun verwondering wordt aangewakkerd, hun fantasie geprikkeld en de vragen lokken de originaliteit van kinderen uit. Ze leren onderzoeken, verder denken, vragen stellen.

Wie vragen als uit Praatprikkels als leraar toepast, moet zelf wel nieuw gedrag aanleren. Het goede antwoord bestaat niet, dus ook de leraar heeft dat niet. Leraren stellen in een filosofisch gesprek de juiste vragen, en zijn oprecht benieuwd naar de antwoorden van de leerlingen. Zo’n gesprek leidt tot een onderzoekend klimaat in de klas, een klimaat dat ook voelbaar zal zijn bij rekenen of bij de bespreking van de actualiteit. Samen wijs worden! Wijsheid begint bij verwondering, zei Socrates al. 

(naar Henriëtte Hoogenkamp, Marnix Onderwijscentrum Utrecht)

Is er iemand op een van de scholen die ervaring heeft met filosofische gesprekken? Geef het door aan de redactie, dan maken we er een artikel over. 

Jonneke Adolfsen
info@jaadvies.nl