Driehoek school – kind – ouder glanst op het Kompas

De eerste kinderen en ouders verzamelen zich rond kwart over 8 voor de school. In eerste instantie valt het mij helemaal niet op dat Nienke – directeur van Het Kompas - al naast een ouder en haar kind zit en even een praatje maakt. Als ik haar daar tijdens ons gesprek naar vraag, geeft Nienke aan dat zij op deze manier makkelijk in contact komt met ouders.

Ouderbetrokkenheid is één van de speerpunten die Het Kompas heeft aangepakt met behulp van de Glans- methode, ontwikkeld door Marja Klaver. Als grootste positieve ontwikkeling noemt Nienke de rust in de school en dat is merkbaar. Kinderen en ouders lopen rustig de school binnen en Nienke begeeft zich tussen hen. De leerkrachten staan inmiddels de ouders en kinderen bij de deur van het lokaal op te wachten. 

Is deze gang van zaken een van de effecten van de aandacht voor ouderbetrokkenheid?

We hebben in de driehoek ouder - kind - school duidelijke verwachtingen naar elkaar uitgesproken en waar nodig heldere grenzen gesteld. Tijdens deze driehoeksgesprekken (die Het Kompas vanaf groep 4 houdt) worden korte- en langere-termijndoelen bepaald samen met het kind. Het kind geeft vervolgens met ondersteuning van de leerkracht aan op welke manier en met welke hulp van ouders en school het die doelen gaat bereiken.

Hoe ervaren de leerkrachten deze ontwikkeling?

Het levert de leerkrachten veel op. We hebben bijvoorbeeld de welkomstgesprekken ingevoerd. Dit betekende voor de leerkrachten een extra gesprek. In eerste instantie is dat een extra belasting, maar op langere termijn ervaar je dat de relatie met ouders veel beter op gang komt en daardoor op langer termijn veel positieve energie geeft. 

Hoe houden jullie ouderbetrokkenheid scherp?

Elke teamvergadering worden er drie nieuwe doelen gesteld, waaronder één op ouderbetrokkenheid. We bespreken met elkaar wat heeft gewerkt en zoeken samen naar oplossingen als een driehoek met ouders nog niet glanst. We voelen ons samen verantwoordelijk voor alle kinderen. 

Gaat het dan altijd goed?

We moeten elkaar vooral scherp houden. De wijze waarop we omgaan met een driehoek die minder glanst, is positief veranderd en ouders komen ook sneller naar ons toe, terwijl in het verleden de verhalen op het schoolplein werden gedeeld. Een ander mooi voorbeeld is het moment dat ik ouders informeerde over het bezoek van ons bestuur. Vijftien ouders meldden zich spontaan om de positieve ontwikkeling te komen bespreken.  We hebben de mooiste school van Overdinkel, en dat ervaren en benoemen onze ouders. Nu de rest van Overdinkel nog!

Meer weten over de Glans-methode, driehoekgesprekken en de ontwikkeling op Het Kompas? nienke@obshetkompas.nl