Enquête Diplomatenpost

en: wie dient de eerste vraag in voor de nieuwe rubriek? 

Met veel plezier maken we als redactie een aantal keren per jaar de Diplomatenpost. Om het magazine zo interessant mogelijk te maken, willen we graag weten hoe goed het gelezen wordt en wat jullie graag lezen. Daarom hebben we na het vorige nummer (21 maart 2017) een enquête rondgestuurd. Op deze enquête hebben we 129 reacties gehad. Dit in ruwweg een vijfde van het aantal geadresseerden, wat betekent dat de resultaten representatief genoemd mogen worden. We delen de uitkomst graag met jullie.

Het aantal lezers dat de Diplomatenpost niet kent of het magazine wel kent maar de artikelen niet aansprekend vindt, is verwaarloosbaar. Ongeveer 1 op de 18 respondenten kent de Diplomatenpost wel, maar leest hem nooit. Bijna driekwart leest sommige artikelen. 1 op de 9 lezers vindt de artikelen interessant en leest ze graag.

Natuurlijk zijn we blij dat vrijwel iedereen de Diplomatenpost kent. Hoewel de grote meerderheid altijd wel enkele artikelen leest, stelt het wel teleur dat slechts 1 op de 9 het magazine interessant vindt en het graag leest. Om iets meer te weten te komen over wát men dan graag leest, hebben we ook daarnaar gevraagd. De belangrijkste antwoorden zijn: 

 • Innovatieve ontwikkelingen in het onderwijs (landelijk)
 • Onderwijsvernieuwing op Consent-scholen, praktijkvoorbeelden, eye-openers, inspirerende verhalen
 • Praktische tips (websites, werkbladen, methodes, de rol van spel enz.)
 • Rubriek met vraagstukken die scholen kunnen indienen, vraag en antwoord, uitwisseling
 • 21e-eeuwse skills
 • Ontwikkelingen op ICT-gebied
 • Jonge kind
 • Seniorenbeleid
 • Leren van en met elkaar door kinderen
 • De leraar als coach
 • Het brein, gedrag(sstoornissen), autisme
 • Kennisdeling (b.v. technologie en wetenschap, gevolgde studies, toekomstgericht werken, opvoeding en onderwijs)
 • Passend onderwijs
 • Visie
 • Borging
 • Ouderbetrokkenheid
 • Een rondtrekkende journalist die de Consentscholen in beeld brengt
 • Leadership

Een hele lijst dus! Een lijst die ons inspireert om ons inhoudelijke repertoire uit te breiden. Met ingang van het eerste nummer na de zomer zullen jullie dat zeker gaan merken. 

Voor nu alvast de vraag:

Wie dient de eerste vraag in voor de nieuwe rubriek Vraag & Antwoord? 
Stuur je vraag naar Jonneke Adolfsen: info@jaadvies.nl.

Zelf denken we dat het misschien ook zaak is de naam Diplomatenpost te vervangen. Wie ideeën heeft, mag het zeggen!

Gert Jan Egberink
Jonneke Adolfsen