Van de redactie

Op het eerste nummer van de Diplomatenpost van dit schooljaar hebben we enthousiaste reacties ontvangen. Dat stimuleert om er ook de volgende keer weer iets moois van te maken!

Dit tweede nummer is het laatste waaraan Henk Commelter als redactielid zijn medewerking verleend heeft. We zullen zijn betrokkenheid en zijn kennis van het Consent-netwerk missen. In het nummer dat in februari 2017 uitkomt zal een interview met hem te lezen zijn. Henk wordt in de redactie, en ook in het werk voor het Strategisch Beleidsplan, opgevolgd door Gert-Jan Egberink.

In deze editie vindt u weer interessante informatie over ontwikkelingen binnen Consent. Basisschool Imenhof heeft de aandacht getrokken met haar ICT-beleid. Het onderzoek naar de digitale geletterdheid onder de medewerkers van Consent is de opmaat naar het speerpunt ICT van Consent in 2017. De feestelijke opening van de International School aan de Johannes ter Horststraat is iets om trots op te zijn, en dat geldt niet minder voor de jongste directeur van Consent, Lisette Scholten. Ten slotte vindt u belangrijk nieuws van de Consent Academie. 

Achter de schermen wordt gewerkt aan een Special van de Diplomatenpost. Deze gaat over de halfweg-evaluatie van het Strategisch Perspectief: in hoeverre lukt het de scholen om de ambities uit het plan uit te voeren? Alle geledingen hebben hun zegje gedaan en in de tweedaagse van leidinggevenden van 8 en 9 december is dit alles geanalyseerd. Door middel van de Special komen we hierop bij u terug.

We wensen iedereen een mooie decembermaand en een prachtig 2017 toe.