Nieuws van Academie VCO Consent

Bijeenkomst EDI

De bijeenkomst Expliciete Directie Instructie van 23 november, die helaas niet is doorgegaan vanwege ziekte van de cursusleider, zal in het schooljaar 2017-2018 alsnog gegeven worden. Gezien de planning van de Academie lukt dat helaas niet meer dit schooljaar. 

Aanmelden via de nieuwe site

Verschillende scholen hebben al een instructiebijeenkomst gehad over het gebruik van de nieuwe website van de academie: https://vcoconsent.mijneigenacademie.nl. Via deze website kan iedereen zich aanmelden voor de bijeenkomsten van de Academie. Dat kan pas nadat jullie als school een implementatietraining (ofwel instructiebijeenkomst) hebben gehad van OinO.

Heb je je al aangemeld via de ‘oude’ academie-site? Meld je dan via de nieuwe site opnieuw even aan voor de bijeenkomsten van jouw keuze. Je krijgt dan herinneringen in je mail over de bijeenkomsten, zodat je ze niet kunt vergeten. Misschien even extra moeite, maar het levert ook wat op!

Gerard Regeling
Programma-manager Academie VCO Consent