Van de redactie

Het eerste nummer van het nieuwe schooljaar arriveert in de mailbox als het alweer bijna herfstvakantie is. De tijd vliegt, zeggen we dan. Dat maakt het extra belangrijk om op tijd stil te staan bij waar we mee bezig zijn. Je even onderdompelen in de Diplomatenpost kan daaraan bijdragen! Artikelen over inspirerende mensen en activiteiten. Zo lezen we in deze editie over de prachtige 21-eeuwse leerlijn programmeren op drie basisscholen onder leiding van Tamara Heskamp. Enthousiasmerend is ook het verhaal over Het Lang, die toestemming gekregen heeft om de Alles-in-één-school daadwerkelijk gestalte te geven. Maatschappelijke kwesties als de dialoog tussen generaties (bijvoorbeeld in de Kinderraad) en sociale veiligheid komen ook aan de orde. Dit alles onder de begeleiding van een nieuwe eindredacteur die zich graag aan u voorstelt.

Reacties zijn welkom!