ALLES-IN-EEN-SCHOOL

We gaan met elkaar in gesprek, alle ideeën zijn welkom. Alles is goed, niets is fout. Wij gaan samen vorm geven aan de alles-in-1-school.

GO! 
Groen licht voor het nieuwe concept!

Eind 2014 werd het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een Alles-in-1-school op IKC Het Lang. Op woensdag 5 oktober hebben de stuurgroepleden, onder wie wethouder Eelco Eerenberg, hun fiat gegeven aan uitvoering  van het Plan van Aanpak. Directeur Ellen Rouwenhorst spreekt van een hoera-stemming!

De Alles-in-1-school is een initiatief vanuit de gemeente Enschede, dat inmiddels volledig is omarmd door de school en de kinderopvang. De Alles-in-1-school is hét instituut voor het hele gezin. Je kunt er op elk moment zomaar binnenlopen en er is ruimte om naar je verhaal te luisteren. Een school die een zichtbare bijdrage levert aan het leefklimaat in de wijk. Een plek waar kinderen, ouders en buurtgenoten graag naartoe gaan. De school van de wijk, open van 7 tot 7. Maar ook: een school die zorg draagt voor een sluitend netwerk, de nadruk legt op vroegtijdige signalering, afgestemde zorg biedt voor kinderen en hulp aan de ouders en werkt langs korte en heldere lijnen.

Het initiatief maakt deel uit van het gemeentelijk beleid rondom de inclusieve stad , dat als doel heeft zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de maatschappij. De Alles-in-1-school vormt een sluitend netwerk, met zorg voor de  kinderen en hulp aan de ouders. 

Binnen het netwerk zijn alle relevante partijen betrokken: teams en bestuur van school en kinderopvang, de gemeente, het wijkteam, JeugdGezondheidsZorg, ouders en buurtgenoten. 

Het Plan van Aanpak kent drie invalshoeken waardoor we ons laten inspireren:

  • De Eigen-kracht-benadering: deze methode heeft als uitgangspunt het zoeken van hulp binnen de eigen kring, waardoor meer eigenaarschap ontstaat bij degene die het probleem heeft. 
  • Het Aarhus Model (hiermee hebben we kennisgemaakt tijdens een werkbezoek in Denemarken): dit model legt sterk de nadruk op preventie en vroege interventie, om het ontstaan van problemen vóór te zijn. 
  • Positieve gezondheid: gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Binnen het plan zijn studiedagen een belangrijk instrument voor ontwikkeling. Er is een aantal bouwstenen benoemd.  Ellen Rouwenhorst vertelt over haar ervaring met het fysiek bouwen van een nieuwe school (Het Bijvank, nu Harry Bannink). Op basis van allerlei tekeningen en schetsen ga je steeds beter voor je zien welk nieuwe gebouw er straks zal staan in de wijk. Maar dit ‘bouwen’ gaat anders! Het fysieke gebouw bestaat al en er wordt onderwijs gegeven; nu wordt het uitgebouwd naar de wijk, passend bij de populatie en het karakter van de wijk. De daarvoor te ontwikkelen onderdelen van het geheel worden de bouwstenen genoemd. 

Vanuit de vijf bouwstenen ontstaan concrete acties. Enkele daarvan zijn al in uitvoering, aldus Ellen: 

Vanuit de Bouwsteen Versterken van de ouder- en buurtbetrokkenheid:

  • Leerkrachten van de school houden spreekuren, waar ouders terecht kunnen met hun hulpvraag. 
  • Er zijn informatiebijeenkomsten belegd, onder andere in samenwerking met de gemeente. 
  • Door samen de handen uit de mouwen te steken hebben we een huiskamer gecreëerd. Deze huiskamer is bedoeld om de drempel voor ouders om naar school te komen te verlagen. In de toekomst maken we de kamer nog frisser en gezelliger, waardoor we de toegankelijkheid verder vergroten. Ook kan de ruimte dan worden gebruikt voor koken van gezonde voeding en verbeteren van gezond gedrag, en ook voor het samen invullen van formulieren, het geven van Nederlandse les voor ouders, computerles en andere hulp. 

Vanuit de bouwsteen Positieve gezondheid:

  • In november gaan we ontbijten met kinderen uit de peuter- en kleutergroepen en hun ouders. Na het ontbijt is er een themasessie rondom ‘ontbijten zonder stress’. 

De nadruk in dit traject ligt op samen doen, vanuit de Expeditie-benadering: een driejarige veranderingsaanpak die wordt gekenmerkt door co-creatie en werkendeweg ontwikkelen. 

Concrete activiteiten en zichtbare resultaten zorgen voor grote betrokkenheid en een aanstekelijk enthousiasme.

We gaan het samen doen!

Huiskamer