Winterconferentie 17 februari: op expeditie!

Op 17 februari wordt opnieuw een Winterconferentie georganiseerd. Locatie: Grolsch Veste. De bijeenkomst staat in het teken van onderwijsvernieuwing. We wisselen met elkaar uit wat er op dit gebied binnen de scholen gebeurt. We vertellen elkaar verhalen, we wisselen ervaringen uit, we inspireren elkaar en we geven elkaar tips en adviezen.

We nodigen ook dit jaar weer niet alleen directeuren uit, maar ook leerkrachten en andere medewerkers die geïnteresseerd zijn in en/of ervaring hebben met nieuwe onderwijsvormen. We houden de Winterconferentie daarom ook deze keer op een woensdagmiddag met uitloop naar de avond.

Ontdekken wat we elkaar te bieden hebben

Tijdens de Najaarsconferentie waren er veel directeuren die aangaven dat ze graag ervaringen wilden uitwisselen en expertise wilden delen met andere scholen. Dat gaan we op 17 februari dus doen: ontdekken wat we elkaar te bieden hebben. Dit doen we op een leuke, ludieke manier: op expeditie. Begin van de middag bouwt iedere school zijn eigen basiskamp: een plek waarin zij de expeditieteams van andere scholen laten zien welke kennis er ervaring er bij hun school te halen is. Ook bereiden zij hun eigen expeditie voor.

Deze expeditie is aan het eind van de middag. Een deel van het team trekt langs de andere basiskampen om ideeën op te halen. Het andere deel blijft in het basiskamp om collega’s van andere scholen van ideeën en suggesties te voorzien. Uiteraard gaat de expeditie na afloop van de Winterconferentie gewoon door!

Opnieuw met Mark Mieras

Tussendoor een inleiding door Mark Mieras die we dus voor de tweede keer hebben uitgenodigd. We kregen regelmatig van leerkrachten te horen dat ze geïnspireerd waren teruggekomen van zijn lezing tijdens de Onderwijsdag, maar dat ze het lastig vonden de ideeën binnen de klas vorm te geven. We hebben daarom besloten Mark Mieras te vragen om zijn boodschap – in een wat andere vorm – nogmaals te komen vertellen. De kracht van de herhaling, zoals Mark zelf ook zei.

Het belooft ook dit jaar weer een interessante, inspirerende Winterconferentie te gaan worden!