Consent in vakblad SchoolManagement Totaal

In het Strategisch Perspectief geven we aan waar we als Consent met onze scholen naar toe willen: excellent, betekenisvol, verbindend en aantrekkelijk onderwijs, waar leerlingen, ouders en medewerkers zich thuis voelen. Om dit te realiseren hebben we gekozen voor een expeditieaanpak: niet eerst lang nadenken en ingewikkelde plannen schrijven maar meteen aan de slag, waarbij we denken en doen combineren. Een aanpak waarin we uitgaan van vertrouwen in medewerkers en geloof in de vernieuwingskracht die er binnen de scholen aanwezig is.

In de afgelopen periode heeft het vakblad SchoolManagement Totaal twee artikelen gepubliceerd over deze expeditieaanpak. Het eerste artikel verscheen vlak voor de vakantie in het juninummer. De titel is: duurzame innovaties van binnenuit – terug naar de bedoeling van het onderwijs. Het artikel is geschreven door Gert-Jan Egberink (directeur van De Linde en Glanerbrug Zuid) en Jan de Jonge van Nieuw Organiseren en Expeditie LeerKracht. Leerkrachten moeten een veel grotere invloed op het beleid en op innovaties hebben, schrijven ze. Want juffen en meesters maken elke dag het verschil in het leven van kinderen. Hoe kun je eigenaar zijn van veranderingen die door anderen zijn bedacht en ontwikkeld? Hun oproep: zet innovatie op de agenda. Discussieer samen over kernvragen als: welke doelen willen wij dit jaar realiseren? bereiken we daarmee al onze leerlingen? wat hebben wij als leerkrachten nodig om dit waar te maken? Lees hier het artikel.

Het tweede artikel ‘Scholen op expeditie’ verscheen vers van de pers in het septembernummer. Het is geschreven door Marcel Poppink en Jan de Jonge, en het gaat over de ontwikkelingen die we in de afgelopen jaren binnen Consent in gang hebben gezet en de resultaten die we hebben geboekt. Sturen op geluk, ouderbetrokkenheid met glans, leerkracht als ambassadeurs, school voor de toekomst en een eigen academie. Het artikel laat zien dat we als Consent voorop lopen als het gaat om onderwijsvernieuwing. Daar gaan we in de komende jaren enthousiast mee verder! Lees hier het artikel.