Academie VCO Consent in een nieuw jasje

Het cursusaanbod van Academie VCO Consent is dit jaar anders van opzet! Het programma bevat vanaf dit seizoen méér voor leerkrachten: tips en tools om in de klas mee aan de gang te gaan. Daarnaast is er schoolnabije ondersteuning: iedere school krijgt extra begeleiding van het SPOE op punten waar hulp bij nodig is.

Vanaf dit seizoen worden de activiteiten van de Academie aangestuurd en uitgevoerd door Gerard Regeling en Kim Schonewille. Gerard Regeling vervult de functie van programma-manager. In die rol is hij bezig met het samenstellen van het aanbod in de vorm van opleidingen en bijeenkomsten. Kim Schonewille draagt zorg voor de noodzakelijke managementondersteuning. Zij vertelt dat de bijeenkomsten van de Academie kort en praktijkgericht zijn voor de leerkrachten. Elke bijeenkomst is gericht op: ‘de basis op orde’. Dat geldt ook voor de website. Zo is hierop meer informatie te vinden en is de site makkelijker in gebruik geworden; via de agendafunctie is direct te zien welke activiteiten er de komende periode zijn en men kan zich direct aanmelden via de site. Kim: “We willen onze collega’s beter over de bijeenkomsten van de Academie informeren.”

De eerste bijeenkomst van 29 september was een groot succes! Er kwamen veel positieve reacties van de deelnemers. De Academie ontvangt niet alleen graag feedback over de bijeenkomsten, maar ook graag tips en ideeën over wat belangrijk is voor de leerkrachten. “Wij willen heel graag uit het veld vernemen hoe we de wetenschap kunnen vertalen naar de praktijk”, aldus Gerard Regeling. “Er zijn veel wetenschappelijk bewezen theorieën die duidelijk maken wat wel en niet werkt. Dit willen we vertalen naar het werk in de klas zodat de leerresultaten en vaardigheden van de kinderen kunnen worden versterkt.”

Tips, vragen of nieuwsgierig geworden? Kijk op www.academievcoconsent.nl of stuur een berichtje naar k.schonewille@academievcoconsent.nl