De Vreedzame School: verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

In een tijd waarin de media vol staan met berichten over allerlei conflicthaarden met veel verdriet en ellende tot gevolg, maakt de naam ‘de Vreedzame School’ nieuwsgierig. Wat is een Vreedzame School? Welke ambities horen hier bij? We zijn er naar op zoek gegaan.

Eind jaren ’90 is de Vreedzame School opgestart met de ontwikkeling van een programma voor basisscholen. De opzet was dat kinderen en leerkrachten leren om conflicten op een vreedzame manier op te lossen. Het is inmiddels uitgegroeid tot een aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming. Inmiddels zijn er meer dan 500 scholen in Nederland bezig met dit programma. Een van de speerpunten is om leerlingen verantwoordelijkheid te leren nemen. Dit onderdeel sluit mooi aan bij burgerschapsvorming.

Een school die dit op een prachtige manier heeft ingepast in zijn pedagogisch klimaat en het aanbod voor sociale competentie is OBS de Bongerd in Amsterdam Noord. Kinderen (en leerkrachten) dragen hier actief bij aan een school waar het prettig leren en werken is. Bij Consent zouden we het ‘sturen op geluk’ noemen. Leerlingparticipatie is bij De Bongerd een essentieel onderdeel van het schoolleven geworden. Het is ook een school die er aan bijdraagt dat leerlingen later een goed mens worden. 

Ben je nieuwsgierig geworden? In het Praxisbulletin stond een paar jaar geleden een artikel over De Bongerd onder de titel: Leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen. Klik hier om dit artikel te lezen (PDF).

Wil je meer weten over De Vreedzame School? Klik dan hier.