Respectprotocol op De Imenhof

De meeste basisscholen hebben een pestprotocol, waarin staat wat pesten is en hoe leerlingen zich niet moeten gedragen. Op De Imenhof is door leerlingen, ouders en teamleden  een protocol ontwikkeld, waarin staat hoe leerlingen, leerkrachten en ouders zich wel dienen te gedragen op school en wat er van ze verwacht wordt. Ook staat beschreven hoe er binnen het lesprogramma aan deze doelen gewerkt wordt. 

Op woensdag 18 maart is dit protocol door leerlingen, ouders, MR, directie, leerkrachten en burgemeester Sijbom officieel ondertekend. Directeur Nienke Koertshuis: “We werken hier op een positieve manier met leerlingen aan gewenst gedrag, zodat er een veilig schoolklimaat ontstaat en onze leerlingen met plezier naar school gaan.” De leerlingen die het protocol hebben ontwikkeld zijn tevreden: “Het is fijner bezig te zijn met wat respectvol gedrag is, dan dat je het alleen maar hebt over wat allemaal niet moet en mag.”

Burgemeester Sijbom maakte op de dag van de verkiezingen speciaal tijd om zijn handtekening te komen zetten. “Dit is een belangrijk protocol. Het is mooi dat de leerlingen in eigen woorden hebben neergezet hoe ze met elkaar om willen gaan.”

Klik hier voor de toelichting bij het respectprotocol.

Download het respectprotocol als PDF.