Masterclass oplossingsgericht werken met Louis Cauffman

“Als iets lukt, geef het door, draag het uit. Stel je open voor informatie van anderen. Als je van anderen hoort of ziet welke methoden zij met succes gebruikt hebben, waarom zou je het jezelf dan niet gemakkelijk maken en iets soortgelijks uitproberen? Niet klakkeloos overnemen, maar evenmin opnieuw het wiel uitvinden.” Aldus Louis Cauffman tijdens de  Masterclass over oplossingsgericht werken.

Op woensdag 4 maart organiseerde Academie VCO Consent deze interessante Masterclass in de Oude Usselerschool. Louis Cauffman is klinisch psycholoog en bedrijfseconoom. Deze dubbele achtergrond weerspiegelt zich ook in diversiteit van zijn werk en de projecten die hij uitvoert. Hij is degene die het werk van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg, de grondleggers van het oplossingsgericht werken, naar Europa heeft gehaald. Cauffman verzorgt talloze cursussen en workshops over oplossingsgericht denken en werken, vooral voor professionals uit het onderwijs en de hulpverlening. En dat doet hij op een uiterst boeiende en humorvolle wijze, daar waren de deelnemers aan de Masterclass het over eens. “Een inspirerende lezing door een intelligente Belg”, zeiden Nienke Koertshuis en Sanne Groener van de Imenhof. “Soms misschien een beetje traag, maar erg interessant. Een luchtige en plezierige bijeenkomst met een hoop ‘o ja, zo kan het ook’ momenten. Hij gaf je stof tot nadenken voor de dag van morgen.”

Tijdens de Masterclass ging Cauffman in op oplossingsgericht werken in het onderwijs. “De kern van oplossingsgericht denken sluit aan bij het leven van alledag. Het is eigenlijk een grondhouding, een andere manier van kijken naar en denken over mensen in het onderwijs. Dat lukt niet alleen met een bundel losse technieken; het veronderstelt een ongebreideld geloof in andermans kunnen. De regel die bij uitstek op het onderwijs van toepassing is: als iets lukt, geef het door, draag het uit. Stel je open voor informatie van anderen. Die doe je op in directe contacten, maar ook tijdens bijscholingen, congressen of het bestuderen van literatuur. Als je van anderen hoort of ziet welke methoden zij met succes gebruikt hebben, waarom zou je het jezelf dan niet gemakkelijk maken en iets soortgelijks uitproberen? De andere kant van de medaille is dat we anderen te vaak afschermen van ons succes. Dat is jammer want er is geen groter professioneel plezier denkbaar dan je successen delen met anderen die hiervoor openstaan. Onderwijs is teamwork, op alle denkbare niveaus: samen bereik je meer.”

De Masterclass ging ook over oplossingsgericht leiding geven. “Probleemgeoriënteerde managers werken vanuit de vraag: wat gaat er mis, wat werkt niet en hoe komt dat? Oplossingsgerichte managers vragen zich daarentegen af: wat gaat er goed? Wat werkt ondanks de problemen nog wel?” Iedere school die aan de Masterclass deelnam kreeg Cauffman’s boek “Oplossingsgericht management en coaching”. In dit boek laat Cauffman zien hoe je in willekeurig welke onderwijspositie zo te werk kunt gaan dat je je laat sturen door de oplossing in plaats van het probleem. Bert Lambeck van Twekkelerveld: “Louis Cauffman hield ons een spiegel voor. Hij wees ons opnieuw op de basiskwaliteiten die leidinggevenden in het onderwijs in zich moeten hebben: wees authentiek, toon respect, geef hoop op een oplossing en laat medewerkers voelen dat ze begrepen worden. Doelen in het onderwijs moeten duidelijk zijn. In een schoolteam denk je samen in mogelijkheden voor kinderen en niet in onmogelijkheden.”