Alfons Timmerhuis: van inspiratie naar beleid

Binnen Consent is Passend Onderwijs een belangrijk thema. We hebben de eerste stappen op weg naar inclusiever onderwijs gezet. De motivatie van scholen om meer passend onderwijs te bieden is groot, maar de invoering brengt ook een aantal problemen met zich mee. Alfons Timmerhuis heeft hier een bijzonder interessant artikel over geschreven, gepubliceerd in het januarinummer van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.