28 januari: Winterconferentie

Ook dit schooljaar organiseren we weer een Winterconferentie. Deze staat opnieuw in het teken van het Strategisch Perspectief. We laten zien wat er in het afgelopen jaar binnen Consent is gebeurd op het gebied van Ouderbetrokkenheid, Sturen op Geluk en Ambassadeurschap. Ook geven we informatie over School voor de Toekomst en de VCO Consent Academie. We laten zien wat je er op je eigen school aan kunt hebben en hoe je er zelf mee aan de gang kan gaan. We vertellen elkaar verhalen, we wisselen ervaringen uit, we inspireren elkaar en we geven elkaar tips en adviezen. Op deze manier zorgen we dat het vuurtje blijft branden!

We nodigen opnieuw een breed samengestelde groep van deelnemers uit: niet alleen directeuren maar ook leerkrachten en andere medewerkers, leden van de Raad van Toezicht en GMR, medewerkers van het Stafbureau en een aantal collega’s van SPOE en VCO. We houden de Winterconferentie mede daarom op een woensdagmiddag met uitloop naar de avond.

Wanneer: 28 januari  van 14.30 tot 20.00 uur. Waar: Parklocatie ‘de Jaargetijden’ in Enschede.

We willen graag dat er ongeveer vier vertegenwoordigers van elke school aan de Winterconferentie deelnemen: naast de directeur drie andere medewerkers  die een actieve rol (willen) vervullen in een of meer activiteiten die in het kader van het Strategisch Perspectief plaatsvinden. Heb je zin om mee te doen? Meld je dan aan bij je directeur.

We hopen dat de Winterconferentie net zo leuk en inspirerend zal zijn als vorig jaar!