Passend Onderwijs: beleid en arrangementen

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. Ons beleid is er op gericht om zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs te bieden, het liefst op de voorkeursschool van de ouders. Ook is ons beleid erop gericht om bureaucratie zoveel mogelijk te voorkomen.Met het ingaan van de wet passend onderwijs is het oude samenwerkingsverband WSNS opgeheven en vervangen door een nieuw samenwerkingsverband passend onderwijs, SWV 23-02. Het samenwerkingsverband is zo licht mogelijk opgezet. Het organiseren van de ondersteuning is waar mogelijk belegd bij de besturen; daarom gaat ook het grootste deel van de middelen naar de besturen. Samen met VCO hebben wij besloten om een doorstart te maken met het SPOE: het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede. In feite is het SPOE identiek aan het oude samenwerkingsverband, met grotendeels dezelfde activiteiten. Een deel van het budget voor passend onderwijs wordt daarom besteed aan de collegiaal consulenten, orthopedagogen, coaches passend onderwijs, etc.Een ander deel van het budget hebben wij gereserveerd voor (interne) arrangementen passend onderwijs. Deze arrangementen kunnen worden toegekend op schoolniveau, op het niveau van een groep leerlingen binnen de school of op het niveau van een individuele leerling. Dit laatste kan gezien worden als ‘rugzak nieuwe stijl’.

Voor het arrangeren wordt gebruik gemaakt van het IVO-model (IVO = indiceren vanuit onderwijsbehoeften). In dit model wordt passend onderwijs gezien als het tot stand brengen van een match tussen de onderwijsbehoeften van een leerling en het aanbod van de school. Daarbij worden vijf ‘velden’ onderscheiden:

  • Extra handen en tijd
  • Onderwijsmaterialen
  • Ruimtelijke omgeving (lokaal, gebouw, buitenterrein)
  • Expertise
  • Samenwerking met externen (zorg, jeugdzorg)

Een arrangement komt tot stand door iets toe te kennen op één of meer van deze velden. Meestal zal het gaan om de velden ‘extra handen en tijd’ en ‘expertise’. Het toekennen van een arrangement is gebaseerd op de vaststelling dat het standaard arrangement van de school (de basisondersteuning) niet voldoende is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Door het arrangement komt de match wel tot stand.

Een aantal van onze scholen hebben een schoolarrangement gekregen, omdat er op deze scholen een flinke risicopopulatie aanwezig is, waardoor het standaard arrangement niet toereikend is. Door het schoolarrangement wordt het basisarrangement ‘opgehoogd’, waardoor voorkomen wordt dat er regelmatig bij een commissie aangeklopt moet worden voor een aanvullend arrangement. Het schoolarrangement betekent niet dat er geen individueel arrangement aangevraagd kan worden, maar de commissie die de interne arrangementen toekent zal een aanvraag van een school met een schoolarrangement wel anders beoordelen dan een aanvraag van een school zonder zo’n arrangement. Hiermee voorkomen wij onnodige bureaucratie.

Meer weten? Neem contact op met een van de coaches passend onderwijs of met het SPOE.