Ouderbetrokkenheid: Glans-aanpak krijgt landelijk aandacht

Gesprekken met ouders heb je toch, dus waarom niet leren hoe die effectiever en efficiƫnter kunnen? Begin 2014 zijn we daarom binnen Consent op acht scholen van start gegaan met een pilot met de GLANS-techniek, een systematische aanpak om elke ouder succesvol te betrekken, ontwikkeld door Marja Klaver uit Enschede. Begin volgend jaar starten we met de tweede groep. Dit initiatief is niet ongemerkt gebleven. In het oktobernummer van Kader Primair, vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs, is er een artikel aan gewijd.