De Lipper wordt Steve Jobsschool

Misschien heb je het in de Tubantia of in een andere krant al gelezen: De Lipper wordt de eerste Steve Jobsschool in Twente. Dit betekent niet alleen dat alle kinderen een iPad krijgen, maar ook wordt het onderwijssysteem veranderd. Niet meer klassikaal leren rekenen en begrijpend lezen, maar in wisselende groepjes aan het werk, met kinderen van verschillende leeftijden door elkaar, elk op hun eigen niveau. Dit onderwijsconcept wordt mogelijk door de iPad, het product van Steve Jobs, de inmiddels overleden oprichter van Apple. De belangrijkste verandering die de school ondergaat is het werken met een zogenoemde ‘Individueel Ontwikkelingsplan’ (IOP).


Meneer Jeroen begeleidt de opdracht woordenschat

Dat betekent dat de leerkracht in samenwerking met de leerling zelf een ontwikkelingsplan opstelt. Door dit individuele ontwikkelingsplan krijgt de leerling onderwijs op maat. De slimme leerling heeft namelijk een ander plan dan een leerling die bepaalde onderdelen moeilijk vindt! Binnen het IOP stelt de leerkracht samen met de leerling doelen voor een bepaalde periode. Om de zes weken evalueert de leerkracht het IOP met de leerling en de ouders en stelt deze eventueel bij. De iPad is het hulpmiddel om individueel aan het werk te kunnen. Het betekent echter niet dat de leerlingen de hele dag alleen maar met een iPad werken. Het maximum is ongeveer 2 uur. De rest van de dag zijn er andere activiteiten. Om de doelen te realiseren worden verschillende pleinen in de school ontwikkeld: rekenplein, taalplein, stilteplein, creatieve plein en leesplein. Leerlingen starten in hun stamgroepen en gaan dan aan de hand van hun doelen naar het juiste plein.


Juf Iris en Diablo werken op zoem

We vroegen Niels Anderson, directeur van De Lipper, waarom zijn school hiervoor heeft gekozen. “We zijn er al een aantal jaren mee bezig”, zegt Niels. “We zijn vanaf het begin geïnteresseerd geweest in de iPad en twee jaar geleden hebben we als school besloten er 10 te bestellen en kinderen daar zo nu en dan mee te laten werken. We zagen en merkten niet alleen dat de kinderen daar veel plezier aan beleefden, maar ook hoe we de iPad effectief in konden zetten om onze onderwijsdoelen te realiseren.”

“Een jaar later hebben we er nog een aantal bijbesteld en niet alleen werden we zelf steeds enthousiaster, ook veel leerlingen gaven in het talentgesprek aan dat ze er graag meer mee wilden doen. Het idee plopte op om een App Tour voor alle scholen van Consent te gaan organiseren. Het betekende dat we ons extra in de mogelijkheden van de iPad moesten verdiepen. De App Tour liep als een trein en wij besloten op het ingeslagen pad door te gaan. Twee collega’s zijn op studiereis naar Stockholm geweest, hebben daar de Apple Leadershiptour bezocht en raakten nog meer geïnspireerd. We organiseerden voor alle leerkrachten een bezoek aan een Steve Jobsschool om te zien wat het inhield. Het werd steeds duidelijker voor ons: ‘dat willen wij ook.’ Met het nieuwe leren van de Steve Jobsschool bereik je meer plezier, effectiever en ‘echter’ onderwijs en meer uitdaging.” Alle leerkrachten hebben inmiddels commitment gegeven aan het veranderingsproces dat gepaard gaat met de omslag naar een Steve Jobsschool.

“Er gaat inderdaad flink wat veranderen” zegt Niels, “maar er blijft ook veel hetzelfde.  We stappen niet van onze eigen visie af. Het schrijfonderwijs blijft en ook andere, goed functionerende methoden schaffen we niet af. Kinderen blijven gewoon buiten spelen. De iPad is voor ons niet iets heiligs geworden.”

In september is er een ouderavond geweest over de veranderingen. In oktober hebben alle leerlingen vanaf groep 3 een iI Pad gekregen en vanaf januari wordt gestart met begeleiding vanuit  O4NT: Onderwijs voor een Nieuwe Tijd.

Wat is de grootste verandering? Niels: “Dat we het onderwijs nog beter op maat kunnen bieden. De leerling kan op zijn eigen niveau werken, zowel op school als thuis. Je ziet het plezier en het enthousiasme van de kinderen. Wat ik zelf het mooist vind is dat er geen plafond meer is. Een leerboek kun je uit hebben, de iPad biedt als het ware onbegrensde mogelijkheden.”

Meer weten over dit nieuwe, uitdagende concept? Kijk dan eens op de website van De Lipper onder het tabblad ‘Steve Jobsschool’. Klik hier om naar deze website te gaan.