Diplomatenpost: redactieleden gezocht!

Jullie hebben het gezien: sinds het vorige nummer is de Diplomatenpost in een nieuw jasje gestoken. Het is geen pdf meer, maar een digitale nieuwsbrief. Ook hebben we afgesproken dat de Diplomatenpost met een vaste frequentie van eens in de ongeveer ca. 6 weken zal verschijnen. De Diplomatenpost biedt alle medewerkers informatie over de thema’s van het strategisch perspectief: ouderbetrokkenheid, sturen op geluk, het ambassadeurschap, school voor de toekomst en de VCO Consent Academie. Daarnaast komen ook andere belangrijke ontwikkelingen aan bod, zoals Passend Onderwijs. Het doel van de Diplomatenpost is om elkaar te informeren en te inspireren. Hebben jullie binnen jullie school bijvoorbeeld een bijzondere manier om ouders bij zaken te betrekken? Laat het weten zodat ook collega scholen er hun voordeel mee kunnen doen. Of hebben jullie met succes een nieuwe, moderne rekenmethode ingevoerd? Vertel er in de Diplomatenpost over.We zoeken mensen die kunnen helpen om dit soort nieuwtjes te verzamelen. Mensen die nieuwsgierig zijn, die het leuk vinden om eens bij een collega te buurten, die soms hun oor bij een ander te luister willen leggen. Mensen die zo nu en dan iets willen vertellen of schrijven over de mooie dingen op de eigen of een andere school of over een van de themagroepen.

Zulke mensen willen we graag in de Redactiecommissie. We komen eens in de zes weken bij elkaar, niet om saai te vergaderen, maar om lekker met elkaar aan de slag te gaan. Aan het eind van de sessie is de Diplomatenpost in concept klaar. We hebben dan mensen gebeld, in nieuwsbrieven en op websites rondgeneusd, een paar stukjes geschreven. Let op: we zoeken niet alleen mensen die kunnen en willen schrijven, maar ook mensen die op zoek willen gaan naar nieuws, die zelf iets te vertellen hebben, die foto’s kunnen maken, die voor illustraties kunnen zorgen, enz.

Dus: heb je belangstelling om een bijdrage te leveren aan de Diplomatenpost? Meld je dan aan, bij je directeur of rechtstreeks bij redactie@consent-enschede.nl. Wil je eerst nadere informatie? Neem dan contact op met Henk Commelter (H.Commelter@consent-enschede.nl, 06 – 204 40437).

P.S. Nieuwe redactieleden worden beloond met een gratis communicatie- en schrijfworkshop, verzorgd door Miriam Janssen (Talentuin) en Jan de Jonge (Nieuw Organiseren).