Verbouwde La Res loopt voorop

Op 25 september is de feestelijke opening van La Res. Bijna twee jaar heeft de verbouwing van het monumentale pand aan de Rozenstraat geduurd maar het was zeker de moeite waard. “Het is prachtig geworden”, zegt directeur Renate Klokman. “Het hele pand is gerenoveerd en het ‘badhuis’ is nu verbonden met de school. We zijn geen op zichzelf staande school meer, maar we vormen samen met De Robbedoes een Integraal Kindcentrum. Door deze samenwerking ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. Daarin lopen we landelijk voorop.” 

“We doen sinds twee jaar mee aan de pilot van 'flexibele onderwijstijden' van het Ministerie van OCW”, vertelt Renate. Dat betekent dat we niet gebonden zijn aan allerlei wet- en regelgeving. Voor ouders betekent het meer flexibiliteit in onderwijstijd en schoolvakanties. Kinderen gaan bij ons elke dag van 8:30 tot 14:15 naar school. Dat betekent dat de kinderen per schooljaar 8 compensatiedagen opbouwen. Deze mogen de ouders vrij opnemen.” Alleen als ouders hun kind langer dan een week vrij willen geven moeten ze dit drie maanden van te voren aanvragen. Dit zodat de leerkracht de leerstof die de leerling gaat missen tijdig in kan plannen.

“Ouders kunnen hun kinderen ook mee laten doen aan de Zomerschool”, zegt Renate. Deze duurt twee weken. Als kinderen deze hele periode naar school gaan bouwen ze daarmee 10 extra compensatiedagen op, die ouders ook weer op kunnen nemen op momenten dat hun dat het beste uitkomt.” De kinderen hebben dan dus geen zes maar vier weken schoolvakantie. “Zes weken zomervakantie is eigenlijk ook niet meer van deze tijd” vindt Renate. “Het is ooit ingesteld omdat kinderen mee moest helpen om de oogst binnen te halen. We merken dat sommige kinderen na zes weken een deel van de lesstof zijn vergeten, de zogenaamde 'zomerdip'. Bij een kortere vakantie gaat dat veel gemakkelijker.”

Renate vervolgt: “Doordat je gaat nadenken over onderwijstijden ga je automatisch ook nadenken over hoe je het organiseert. Ook dat doen we anders dan op veel andere scholen. ’s Ochtends draaien we een regulier programma. ’s Middags, bij het themaleren, voegen we twee groepen samen, waar we een leerkracht en een pedagogisch medewerker op zetten. Na schooltijd houden kinderen dezelfde pedagogisch medewerker als in de klas. Het blijft daardoor voor de kinderen veel rustiger. Ook hierin volgen we een doorgaande lijn. Wij doorbreken de schotten tussen school en BSO.” 

De pilot flexibele schooltijden loopt tot 2016. Vrijwel iedereen is er positief over. De verwachting is dan ook dat de Tweede Kamer de wet zal gaan aanpassen, zodat het voor iedere school mogelijk wordt te kiezen voor andere schooltijden en vrij op te nemen compensatiedagen. Renate vindt dat een heel goede ontwikkeling. “Dit systeem is niet voor elke school geschikt, maar je zult nu alvast wel moeten beginnen erover na te denken. Flexibele schooltijden vragen andere vaardigheden van leerkrachten. Ze moeten flexibel zijn, overzicht kunnen houden en met duidelijke leerlijnen kunnen werken.”