Pilot Positief Educatie Programma in volle gang

Sturen op geluk is binnen Consent een belangrijk thema, dat op verschillende manieren handen en voeten krijgt. Een van deze manieren is het Positief Educatie Programma (PEP): een integrale aanpak om een positief schoolklimaat te realiseren waarin kinderen tot bloei komen. Een team van de Universiteit Twente heeft onder leiding van prof. Ernst Bohlmeijer in nauwe samenwerking met Consent daarvoor een stappenplan ontwikkeld. Met steun van het Fonds Kinderpostzegels wordt dit jaar een pilot project uitgevoerd op twee basisscholen: de Kingschool in Denekamp en Twekkelerveld in Enschede. 

In januari 2015 ontvangen de leerkrachten van deze twee scholen een training in het observeren van welbevinden en betrokkenheid van kinderen. Deze training wordt verzorgd door het centrum voor ervaringsgericht leren van de Katholieke Universiteit van Leuven. Dit centrum heeft ook een erg mooi digitaal leerlingvolgsysteem ontwikkeld waarin welbevinden en betrokkenheid als belangrijke procesindicatoren van geluk en betekenisvol leren centraal staan. In november 2014 brachten de directeuren en leerkrachten van de twee scholen een werkbezoek aan Leuven. Zij waren onder de indruk van de kennis en de ontwikkelde methoden.

Als een school meedoet aan PEP staan de medewerkers gezamenlijk stil bij de belangrijkste waarden en leefregels. De leerkrachten worden getraind in positieve psychologie en ontdekken mogelijkheden om hun plezier in, betrokkenheid bij en betekenis van hun werk te vergroten. Ze leren om lessen te geven aan kinderen die gericht zijn op het vergroten van positieve emoties van kinderen, op het ontdekken en beter benutten van sterke kanten en positieve eigenschappen van kinderen en op het vergroten van positieve relaties. Centraal in PEP staat het vergroten van het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Leerkrachten worden daarom getraind in het observeren van hoe kinderen ‘ervoor staan’. Wanneer er sprake is van lage betrokkenheid en laag welbevinden krijgen de leerkrachten allerlei tips en ideeën hoe zij de betrokkenheid en het welbevinden kunnen vergroten.

Het idee is dat PEP als heleschoolbenadering bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, aan verbetering van de leerprestaties en aan vermindering van gedragsproblemen en pestgedrag. De kinderen ontdekken wat bijdraagt aan geluk en wat zij zelf kunnen doen om hun geluk te vergroten. 

Vanaf september 2015 kunnen ook andere scholen meedoen aan het Positief Educatie Programma. Ook voor scholen die ervaring hebben met PBS kan PEP een waardevolle aanvulling zijn. De Universiteit Twente zet zich in om opnieuw een subsidie te krijgen waarmee het programma wetenschappelijk goed onderzocht kan worden. Scholen die belangstelling hebben of mee willen doen, kunnen contact opnemen met Henk Commelter (h.commelter@consent-enschede.nl).