Openbare basisschool Willem Wilmink - Enschede

Mevr. Melanie Koster, directeur
Mevr. Melanie Koster - directeur

Algemeen

Basisschool "Willem Wilmink" is een openbare school en toegankelijk voor alle leerlingen, zonder onderscheid naar nationaliteit, levensbeschouwing of maatschappelijke opvattingen. De school is gunstig gelegen in de wijk Hogeland. Er is veel ruimte rondom de school, waar naar hartenlust gespeeld en gesport kan worden.

Sinds de oprichting in 1994 is de naam van de schrijver/dichter Willem Wilmink verbonden aan de school. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor was zijn bijzondere betrokkenheid bij de school en de buurt, waarin hij zelf als kind opgroeide.

Het onderwijs

O.b.s. Willem Wilmink biedt een veilig pedagogisch- en didactisch klimaat en stimuleert de leerlingen te komen tot zelfstandigheid en samenwerking. De school creëert hiervoor een gestructureerde en uitdagende leeromgeving, waarin kinderen volop gelegenheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen op cognitief en sociaal/emotioneel gebied en een eigen persoonlijkheid ontwikkelen. Hier horen duidelijke waarden en normen bij die ook zichtbaar zijn in de school.

Alle kinderen zijn (gelukkig) verschillend. Het is belangrijk hierop in te spelen. "Onderwijs op maat" is ons streven. Om dit te bereiken wordt gewerkt met moderne leermethoden, waarbij ter ondersteuning gebruik gemaakt wordt van computers. De school beschikt over een goed functionerend zorgsysteem. Er wordt nauw samengewerkt met het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Sinds 1 september 2014 is ook de buitenschoolse opvang in de school gevestigd.

Organisatie

De school kent in principe een vijfdaagse schoolweek waarbij de kinderen iedere dag van 8.30 u tot 14.00 u naar school gaan.

Voor verdere informatie over de school, een rondleiding of het toesturen van een schoolgids graag contact opnemen met de directie. Tel.: 053-4319598.

M. Koster, directeur

Vanaf groep 4 werken op Chromebooks

Engels vanaf groep 1

Spelend en ontdekkend leren

Een positief klimaat!

Lestijden Willem Wilmink

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

17 / 09 / 13 | Gefeliciteerd!

De komende vakanties

Voorjaarsvakantie

zaterdag 24-02-2018 t/m zondag 04-03-2018

Pasen

zaterdag 30-03-2018 t/m maandag 02-04-2018

Contactinformatie

Obs Willem Wilmink
H. Smeltweg 44
7541 XL  ENSCHEDE

T 053-4319598
F 053- 4362097

info@willemwilminkschool.nl
www.willemwilminkschool.nl

 https://twitter.com/bsWillemWilmink