Openbare basisschool La Res - Enschede

Mevr. Renate Klokman - directeur

De openbare basisschool La Res is een Brede School, in het hart van Enschede waar de kwaliteit voor leerlingen hoog in het vaandel staat. Deze basisschool is een gezellige school waar iedereen zich veilig voelt en talentontwikkeling alle kansen krijgt. Het is een basisschool die zich ook oriënteert op landelijke vernieuwingen om deze kwaliteit nog meer inhoud en vorm te geven.

Continurooster
Basisschool La Res hanteert een continurooster. Alle leerlingen gaan van maandag t/ m vrijdag van 8.30 uur t/m 14.15 uur naar school. Daarnaast wordt opvang geboden van 7:00 – 19:00 uur op die momenten dat er geen onderwijs wordt gegeven.Ouders krijgen hier veel keuzemogelijkheden voor terug, die ze kunnen aanpassen op hun persoonlijke en unieke situatie. Zo kunnen ouders kiezen uit de volgende pakketten:

Lestijden:
Pakket 1: Uw kind gaat vijf gelijke dagen per week naar school van 8:30 – 14:15 u met daarbij 8 extra vrije dagen zelf in te plannen en 6 weken  zomervakantie (Overige vakanties volgens afspraken gemeente Enschede).
Pakket 2: Uw kind gaat vijf gelijke dagen per week naar school van 8:30 – 14:15 u met daarbij 18 vrije dagen zelf in te plannen en 4 weken zomervakantie (Overige vakantie volgens afspraken gemeente Enschede).

Op alle doordeweekse dagen, van maandag tot en met vrijdag, blijven alle kinderen over met hun leerkracht in de klas.  

Basisschool La Res is een bijzondere school!
Leerkrachten, directie en anderen zetten zich samen in om onze leerlingen alles te geven wat ze verdienen. Er wordt in de ochtend een aanbodgericht programma geboden waar lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen centraal staan. In de middag werken wij vraaggericht. Dit betekent dat wij wereldoriëntatie, muziek en de creatieve vakken thematisch aanbieden. Leerlingen kunnen hun talenten ontwikkelen en hun eigen keuzes hierbij invullen.  U kunt op ons rekenen op de best mogelijke begeleiding van onze leerlingen.

Meer weten?
Meer informatie is te vinden op www.basisschool-la-res.nl of kom eens langs om kennis te maken (tel. 0534358052 / www.basisschool-la-res.nl)

Basisschool La Res en Kindercentrum De Robbedoes

Lestijden La Res

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 19-20

Herfstvakantie
19-10-2019 t/m 27-10-2019

Kerstvakantie
21-12-2019 t/m 05-01-2020

Voorjaarsvakantie
15-02-2020 t/m 23-02-2020

Goede vrijdag en Pasen
10-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie
25-04-2020 t/m 10-05-2020

Hemelvaart
21-05-2020 t/m 22-05-2020

Pinksteren
01-06-2020

Zomervakantie
04-07-2020 t/m 16-08-2020

Contactinformatie

Basisschool La Res
Rozenstraat 98
7514 ZR  ENSCHEDE
Tel. 053 435 8052

info@basisschool-la-res.nl
www.lares-robbedoes.nl

 https://twitter.com/obsLaRes