Openbare basisschool Het Wooldrik - Enschede

Mevr. Monique Leppink - Directeur
Mevr. Monique Leppink - Directeur

Op het Wooldrik willen wij kinderen een stevige basis bieden waarbij de kinderen zich optimaal ontwikkelen en plezier hebben in het leren. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen na 8 jaar onderwijs voldoende kennis hebben opgedaan en zich voldoende vaardigheden eigen hebben gemaakt om met succes aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen. Wij betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces, wij leren de kinderen eigen doelen te stellen, eigen talenten te ontdekken en te gebruiken en 21e eeuwse vaardigheden toe te passen (samenwerken, digitale vaardigheden, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden, communiceren).

Kenmerkend voor onze school is de kleinschaligheid en de goede sfeer waarbij er persoonlijke aandacht is voor elk kind en elke ouder. Wij hebben een enthousiast team met passie voor werk en kind. Met dit team werken wij aan uitdagend onderwijs, waarbinnen de doorgaande lijn, zorg en ondersteuning gewaarborgd zijn. De  school biedt daarbij voldoende ruimte voor begeleiding, consultatie en collegiaal samenwerken waarbij we de leerinhoud kritisch blijven bekijken t.o.v. de ontwikkelende maatschappij en nieuwe inzichten.

Wij verwijzen u graag naar onze website voor meer informatie. Hier kunt u onder andere de schoolgids vinden. Hoeveel er ook op de website en in onze schoolgids staat, een echt goede indruk krijgt u pas wanneer u ons bezoekt. Sfeer proeven maakt soms meer duidelijk dan veel woorden. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door onze school. Maak hiervoor gerust een afspraak met de directeur.

Lestijden Het Wooldrik

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 18-19

Kerstvakantie

zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019

Voorjaarsvakantie
zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-02-2019

Meivakantie
zaterdag 20-04-2019 t/m zondag 05-05-2019

Hemelvaart
donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019

Pinksteren
zaterdag 08-06-2019 t/m maandag 10-06-2019

Zomervakantie
zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 25-08-2019

Contactinformatie

Obs Het Wooldrik
Celsiusstraat 10
7535 DK  ENSCHEDE

T 053-4316711

hetwooldrik@hetwooldrik.nl
www.obs-hetwooldrik.nl

 @ObsHetWooldrik