Openbare basisschool Het Vastert - Enschede

Mevr. Ilse Rekers - Directeur

“Ieder kind telt” op OBS Het Vastert

OBS Het Vastert is de openbare basisschool voor Stroinklanden-Noord.  De school is gevestigd aan de Vastertlanden . We streven er naar om op school een sfeer te scheppen waar ieder kind zich veilig en geaccepteerd voelt. Het maken van duidelijke regels en afspraken speelt hierbij een belangrijke rol. We stimuleren de kinderen met elkaar samen te werken en te spelen, op basis van wederzijds respect, zodat ze met plezier naar school gaan. Wij zijn een school die zelfstandigheid stimuleert en waar structuur, stabiliteit en solidariteit heerst. 

Met ons onderwijs sluiten wij zo goed mogelijk aan bij de mogelijkheden van de kinderen. Hierbij vinden wij  regelmatig contact tussen ouders en school erg belangrijk. Daarnaast zijn ouders ook actief in en voor de school door middel van zitting in Medezeggenschapsraad, Ouderraad en activiteitencommissie. 

Op het Vastert is elk kind uniek en gaan onderwijs en opvoeding hand in hand. Leerkracht, ouder en kind werken actief samen. “Een fijne schooltijd” maak je immers samen!

Lestijden Het Vastert

Wij hebben een continurooster
Bij een continurooster is er een korte middagpauze waarin alle leerlingen op school blijven om te lunchen.

Nieuws van deze school

Schoolvakanties 18-19

Kerstvakantie

zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019

Voorjaarsvakantie
zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-02-2019

Meivakantie
zaterdag 20-04-2019 t/m zondag 05-05-2019

Hemelvaart
donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019

Pinksteren
zaterdag 08-06-2019 t/m maandag 10-06-2019

Zomervakantie
zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 25-08-2019

Contactinformatie

Obs Het Vastert
Vastertlanden 167
7542 LR  ENSCHEDE

T 053-4783818
F 053-4782896

info@obsvastert.nl
www.obsvastert.nl